Joniškio lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
„Geras žodis – šypsena“


Kodėl siūloma įgyvendinti. Apie patyčias yra kalbama gana nemažai, tačiau jos egzistuoja mūsų visuomenėje, ne tik tarp mokinių, bet ir tarp ikimokyklinukų. Kai kurie vaikai nori pasirodyti, išsiskirti iš grupės žemindami (užgauliodami) šalia esančius lėtesnius, silpnesnius vaikus. Ši idėja „Geras žodis – šypsena“ padės vaikams suprasti, kad kiekvienas žmogus, visų pirma, yra asmenybė, nepriklausomai nuo jo odos spalvos, kūno formų ar bendravimo ypatybių.

Atliekant įvairias veiklas bus stiprinama psichinė sveikata, ugdomi įvairūs gebėjimai, svarbūs socializacijos procesui ne tik mokykloje, bet ir visam gyvenimui. Priešmokyklinio amžiaus vaikai imlūs viskam: ne tik geriems įpročiams, įgūdžiams ir elgesio pavyzdžiams, bet ir netinkamiems. Užsiėmimų metu taip pat bus ugdomi šie gebėjimai: pažinimo gebėjimai – įvardinami berniukų ir mergaičių skirtumai, taip prisimenant žmogaus kūno dalis; komunikavimo gebėjimaisusikaupimas, dėmesio sutelkimas į darbą ar paskirtą užduotį, atidus klausymasis, turinio aptarimas ir argumentuotas, nuoseklus nuomonės išreiškimas, veido mimikos kalbant; socialiniai gebėjimai – kitų vaikų nuomonės išklausymas, pagarba kalbančiajam jo nepertraukiant, kai norima pasakyti savo nuomonę; sveikatos ir judėjimo gebėjimaikarpant, klijuojant, spalvinant yra ugdomi vaikų smulkiosios motorikos gebėjimai, pasirenkama taisyklinga laikysena sėdint; meniniai ir kūrybiniai gebėjimai vaikai savo nuožiūra pasirenka kūrybos priemones, apgalvoja, kokia technika atlikti darbelį.

Tikslas – ugdyti vaikų toleranciją, pagarbą ir draugiškumą vienas kitam kūrybinių užsiėmimų metu.

Trukmė – 1 savaitė.

Pirmadienis– „Mes panašūs, bet kartu ir skirtingi“ (naudojant įvairias metodines priemones su vaikais aptariami žmonių panašumai ir skirtumai, t.y., odos spalva, kūno formos, plaukai, akys ir t. t.).

Antradienis– „Mergaitės ir berniukai“ (naudojant įvairias metodines priemones aptariama kuo panašūs ir skirtingi berniukų ir mergaičių kūnai, , analizuojamos įvairios elgesio situacijos).

Trečiadienis–„Žmogaus veido mimikos“ (su vaikais aptariamos įvairios žmogaus veido mimikos ir ką jos mums pasako apie žmogų. Karpant iš žurnalų žmonių veidus kuriami įvairių mimikų plakatai).

Ketvirtadienis– „Draugiškumo gėlė“ (su vaikais kuriamos draugiškumo gėlytes iš jų pasirinktų ir atsineštų priemonių).

Penktadienis– „Geras žodis – šypsena“ (gerą žodį ir pagyrimą kartais sunkiau pasakyti nei blogą, todėl su vaikais susėdama ratu ir šalia sėdintis  pagiriamas, jam padovanojamos gėlytės).

Sąlygos ir priemonės. Užsiėmimams pravesti nereikia ypatingų sąlygų, nes viskas vyksta grupių patalpose. Reikalingos šios priemonės: multimedija, įvairūs žurnalai ir laikraščiai (kuriuose galima rasti žmonių kūnų ir veidų fotografijų ar iliustracijų), žirklės, klijai, dideli popieriaus lapai, spalvotas popierius, mediniai pagaliukai, knygos apie žmogų, spalvinimo paveikslėliai, vaikų pasirinktos ir atsineštos priemonės gėlės žiedo kūrimui.

Laukiami rezultatai. Vaikai taps tolerantiškesni, draugiškesni, empatiški. Padės silpnesniems, lėtesniems vaikams bei gerbs vienas kito nuomonę. Lengvesnis socializacijos procesas pradėjus eiti į mokyklą.

 

Idėjos autorės: Laura Šauklytė, Stasė Balnionienė.