Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
„Aš galiu. Mano žingsneliai į 112 pagalbą“


Kodėl siūloma idėja. „Aš galiu. Mano žingsneliai į 112 pagalbą“ skirta pagilinti žinias ir įgūdžius, mokyti saugaus elgesio. Idėjos vykdytojai atsakingi už tai, kad vaikai per veiklų įvairovę plėstų suvokimą apie save, supantį pasaulį, numatytų ir atpažintų pavojingas situacijas, pastebėtų, įvertintų pavojaus šaltinius, ugdytų atsakomybę už savo saugumą, pagarbą gyvybei, patirtų saviraiškos ir kūrybos džiaugsmą. Taikydami įvairius ugdymo metodus ir būdus, siekiame jų dermės, veikla organizuojama neįprastose vaikams erdvėse. Siekiant saugaus vaiko elgesio ugdymo efektyvumo, tėvai kviečiami planuoti veiklas, jose dalyvauti.

Saugaus vaiko elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymas yra sistemingas ir nuoseklus procesas, žadinantis vaiko norą sužinoti daugiau, įgyti patirties, įsisąmoninti ir suvokti atsakomybę už savo ir kitų saugumą, laikytis saugaus elgesio principų kasdieninėje aplinkoje, gebėti orientuotis sudėtingose situacijose.

Priešmokyklinės grupės ugdytiniai – būsimi pirmokai. Didelė atsakomybė ugdant saugios gyvensenos įgūdžius atitenka ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Stebėdami vaikų elgesį ekskursijose, išvykose, darželio aplinkoje pastebėjome, kad trūksta saugaus elgesio įgūdžių, žinių, patirties. Apklausę vaikus supratome, kad trūksta žinių priimant sprendimus įvairiose situacijose. Pokalbių su tėvais metu paaiškėjo, kad vaikai nemoka saugiai elgtis iškylų metu, namuose, kieme, nesaugiai elgiasi gatvėje, kelyje.

Tikslas – tobulinti vaikų saugaus elgesio įgūdžius.

Uždaviniai:

 

 

Dalyviai – priešmokyklinių grupių ugdytiniai.

Idėjos vykdymo laikas ir trukmė: nuo 2015–06–01 iki 2015–09–31 (vasarą lengviausia įgyvendinti  šią idėją).

Idėjos įgyvendinimo vieta – vaikų lopšelis-darželis.

Eiga: apie idėją, numatomus tikslus, uždavinius, veiklas tėvai informuojami įvadinėje popietėje. Vaikams organizuojamos ekskursijos į priešgaisrinę tarnybą, į policijos komisariatą, į saugaus eismo klasę, į greitosios pagalbos stotį.  Išleidžiami informaciniai lankstinukai tėvams ir pedagogams: „112 – pagalbos telefonas“, „Mano draugas – gaisrininkas“, „Mano draugas – policininkas“, „Greitoji pagalba“.  Organizuojamos piešinių parodos: „Greitoji pagalba“, „Kelio ženklų karuselė“,  „Gaisrinė mašina“; piešinių konkursas „112“. Dalyvauti konkurse kviečiamos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos.

Organizuojama akcija „Laiškas gaisrininkui“, dainų festivalis „Šypsenėlė“. Šios priemonės padės ugdytiniams įtvirtinti pagarbos pagalbos tarnyboms nuostatą. Turimas ir naujai įgytas žinias vaikai išreikš meninės raiškos priemonėmis. Organizuojama praktinės veiklos diena „Gelbėk–pranešk–gesink“.

Minčių lietaus metu svarstoma, kokios ir kodėl gali atsitikti nelaimės, kaip elgtis su pavojingais daiktais. Vyksta žaidimų savaitė „Daktaras Aiskauda“, saugaus eismo savaitė „Mažos mašinėlės man labai patinka“, saugaus eismo viktorina „Aš turiu tris akeles“, pramoga „Keliauju saugus“. Vaikai sužinos apie saugų elgesį darželyje, kieme, gamtoje, prie vandens, elgesį su gyvūnais, nepažįstamais žmonėmis. Saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymas integruojamas į visas veiklas.

 

Idėjos autorės: Alytė Maldžiuvienė, Rasa Juršytė, Valentina Trubickaja.