Kauno m. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Sveikatos ir fizinio aktyvumo konkursas „Sveikata. Sportas. Sėkmė“


Kodėl siūloma idėja: rengti vasario mėn., pažymint sveikatos ir fizinio aktyvumo reikšmę žmogaus sveikatai. Tik sveikas ir gerai besijaučiantis jaunas žmogus gali pasiekti puikių rezultatų ir mokslo aukštumų. Sėkmė bet kurioje gyvenimo situacijoje taip pat lydės tuomet, kai žmogus bus sveikas, sportiškas, išsilavinęs, gebantis atsispirti žalingiems įpročiams ir pan.

Tikslas: saugoti ir stiprinti mokinių ir visų bendruomenės narių sveikatą, propaguoti fizinį aktyvumą kaip kasdienę sveikatą stiprinančią veiklą, stiprinti sveikatos žinių lygį tarp mokinių, mokytojų ir mokinių tėvelių.

Dalyviai: I gimnazijos klasių mokiniai, sirgaliai iš kitų klasių, tėvelių atstovai, auklėtojai. Komandos klasėmis arba po 10–12 mokinių iš kiekvienos paralelinės klasės.

Trukmė: konkursui siūloma skirti visą dieną (ar 3–4 pamokas).

Vieta: sporto salė.

Sąlygos ir priemonės: sportinis inventorius estafetėms, pirmosios pagalbos suteikimo demonstracinės priemonės, plakatai piešimui, kitos sveikatos stiprinimui ir prevencijai reikalingos priemonės. Komandų dalyviai su sportine apranga.

Laukiami rezultatai: skatintina šį konkursą rengti kasmet ir paskelbti jį tradiciniu. Konkurso nugalėtojai galėtų tapti kitų metų pagalbininkais ar teisėjais atskirose rungtyse. Taip sustiprėtų ryšys tarp skirtingų klasių mokinių, būtų perteikiamos sveikatos stiprinimo žinios. Tėveliai, prisidėdami prie namų užduoties rengimo, taip pat pagerintų bendravimo ryšius ir bendradarbiavimą su ugdymo įstaiga. Puiku, jei tėvelių atstovai sudalyvautų ir konkurso dieną kaip teisėjai ar komandų sirgaliai. Sustiprėtų bendradarbiavimas tarp gimnazijos kūno kultūros pedagogų, visuomenės sveikatos specialisto, klasių auklėtojų ir mokinių bei jų tėvų. Juk visų vizija ta pati – sveikas, stiprus, sportiškas, mokantis pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai žmogus, jaučiantis atsakomybę už savo ir kitų sveikatą ir gebantis pagelbėti sudėtingose situacijose.

Idėjos autorė: Laisvutė Bakutienė