LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA
,,Dviračių žygis į žydų masinių žudynių vietą“


Idėjos aprašas

 Siekime per fizinį aktyvumą ugdyti sveiką, pilietišką žmogų , kad jaunimas sportuotų, žinotų savo šalies istoriją,  kad Holokaustas niekada nepasikartotų, organizuokime dviračių žygį į žydų masinių  žudynių vietą.

Tikslas- paminėti Lietuvos žydų genocido dieną, organizuoti pilietinę akciją „Atminties kelias“.

Dalyviai
- mokiniai, mokytojai, tėvai. Trukmė - 1 dienos pusdienis.

Vieta - žydų masinių žudynių vieta. Užtikrinti mokinių saugumą, reikalingos sąlygos-kelių policijos ir greitosios medicinos pagalbos lydintys ekipažai. Priemonės- dviračiai, žvakės, gėlės, akmenys. Partneriai-  Tarptautinė istorinio teisingumo komisija, Lietuvos mokyklų Tolerancijos ugdymo centrai.

Idėjos autoriai: Rita Lukoševičienė, Tadas Lukoševičius, Marija Burneikienė