Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
„Sveikos aplinkos kūrimas ir fizinio aktyvumo skatinimas“


Idėjos pavadinimas:  „Sveikos aplinkos kūrimas ir fizinio aktyvumo skatinimas“

Trumpas idėjos aprašas:

Nuskambėjus skambučiui iš pamokos tik kai kurie mokiniai skuba į valgyklą, jei oro sąlygos tinkamos – į kiemą. Didžioji dalis, ypač 11–14  metų amžiaus mokinių, laisvalaikį pertraukų metu individualiai leidžia virtualioje erdvėje, kur žaidžiami įvairūs koviniai žaidimai. Tam, kad mokinių laisvalaikis vyktų sveikoje aplinkoje ir būtų ugdomas jų fizinis aktyvumas, siūloma ugdytiniams pateikti kūrybiškesnės, aktyvesnės, sveikatą puoselėjančios veiklos.

Idėjos autorė: Daiva Šidlauskienė