Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis‘‘
„Kalba tyla“


Kodėl siūloma idėja Šiandieniniame gyvenime, mechanizavus pramonės gamybą, didėjant transporto srautams miestuose, modernėjant buitinei technikai, sparčiai didėja ir triukšmas. Daugumoje miestų triukšmas pagrįstai yra laikomas viena svarbiausia ekologinių problemų.

Triukšmas gali kelti rimtą grėsmę vaiko fizinei ir psichinei sveikatai. Vaikų klausa yra jautresnė triukšmui, todėl ji greičiau ir lengviau pažeidžiama. Vaikai ne tik gyvena triukšmingoje aplinkoje, bet ir patys triukšmauja. Yra nustatyta, kad net 25 proc. užsiėmimų (pamokų) metu pateikiamos informacijos yra neįsisavinama dėl aplinkos triukšmo. Triukšmas taip pat gali sukelti vaikų stresinę reakciją: padažnėja širdies ritmas, padidėja hormonų išsiskyrimas. Dėl triukšmo sutrikus miegui pablogėja vaiko vystymasis, triukšmas neigiamai veikia vaikų motyvaciją ir dėmesio koncentraciją. Dažnas ir vis pasikartojantis triukšmo poveikis per svarbius vaiko raidos, vystymosi periodus gali turėti neigiamos įtakos vaiko įgūdžiams, susijusiems su kalba (skaitymas, klausymas). Triukšmas blogina klausą. Spengimas ausyse, dažnai apibūdinamas kaip skambėjimas ar zvimbimas ausyse – vienas iš simptomų, susijusių su įvairių formų klausos praradimu.

Tikslas  skatinti ugdymo įstaigos bendruomenės narius atkreipti dėmesį į triukšmo problemą, raginti organizuoti ugdymo veiklas, užsiėmimus, skirtus triukšmo prevencijai, ugdyti vaikų sąmoningumą ir atsakomybę puoselėjant tylią aplinką.

Dalyviai visi ikimokyklinės įstaigos ugdytiniai, jų tėveliai, pedagogai.

Vieta ikimokyklinė ugdymo įstaiga.

Trukmė idėją galima įgyvendinti kaip vienos dienos akciją, organizuoti savaitės trukmės ugdomąją temą ar plėtoti kaip ilgalaikį ugdymo įstaigos projektą.

Sąlygos ir priemonės

Galimi partneriai visi ikimokyklinės įstaigos bendruomenės nariai, ugdytinių tėveliai.

Laukiami rezultatai

Idėja skirta psichikos sveikatos stiprinimo sričiai.

Idėjos autorė Inga Kabakaitė