Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“
Psichiką veikiančių medžiagų prevencija


Tikslas – plėtoti vaikų pažinimo ir sveikatos saugojimo gebėjimus, tenkinant jų norą pažinti aplinką ir joje esančius daiktus, įgyti naudingos naujos patirties.

Kodėl siūloma įgyvendinti. Besivystančio vaiko organizmas jautrus aplinkai: oro taršai, cheminėms medžiagoms ir kt., todėl labai svarbu, kad vaikai teminės savaitės ugdomosiose veiklose gautų pakankamai informacijos, žinių apie psichinę bei fizinę sveikatą žalojančias medžiagas.

Sąlygos ir priemonės: NAPAS (filmukai), plakatinė medžiaga (situacijos, žymėjimo simboliai).

Veikla:

  1. Susitikimas su miesto sveikatos biuro specialistais, tema – ,,Aš saugus“.

  2. Diskusijų valandėlė ,,Kaip atpažinti pavojingas medžiagas tarp kitų buities daiktų?“

  3. Kenksmingų medžiagų klasifikavimas, rūšiavimas.

  4. Cheminių medžiagų žymėjimo simboliai ir jų reikšmių aptarimas.

Laukiami rezultatai:

Vaikai mokės pastebėti, atpažinti pavojingas medžiagas pagal jų žymėjimo simboliką. Išmoks saugoti save ir kitus. Praplės žinias apie atliekų, medžiagų rūšiavimą ir ekologiją.

 

Idėjos autorės: Ilona Rebždienė, Loreta Černeckienė.