Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcis centras
„Tarp kultūros ir sporto“


Kodėl siūloma idėja Visai nesenai žmonės Kutiškių kaimą žinojo kaip tarpinę stotelę tarp Radviliškio ir Šiaulių. Taip, šis kaimas neturėjo daug patrauklių vietų. Kaime veikiantis daugiafunkcis centras ir jo patalpose įsikūręs darželis jau daugiau nei 30 metų yra žinių ir kultūros židinys. Lietuvai vis labiau įsitraukus į Europos Sąjungoje vykstančius procesus ir prasidėjus projektų maratonui, mūsų kaimo bendruomenei kilo kūrybinė mintis.  Taip, siūloma idėja yra iš dalies įgyvendinta. Kodėl? Tai ilga istorija. Kadaise minėtasis Kutiškių kaimas turėjo savo  centre  didelius, sunkiai apšildomus  ir, tiesą sakant, mažai naudojamus kultūros namus.  Kadangi kaime auga labai gražus ir aktyvus jaunimas, nenuostabu, kad šią didelę salę tarybos nutarimu nutarta pakeisti. Pakeisti į sporto ir pramogų salę, na o esant poreikiui mobilius krepšinio stovus, futbolo vartus ar kitą įrangą patraukus,  būtų vietos ir kultūriniams renginiams ar šventėms. Tokia trumpa istorija. Dabar, esant palankioms sąlygoms dirbti, daugiafunkciame centre yra specialistė sportui, todėl neleidžia jaunimui nuobodžiauti, aktyvina jį, kalba aktualiomis sveikatingumo temomis, suteikia rekomendacijas, organizuoja sportines vasaros stovyklas, rengia įvairių sporto šakų turnyrus, į kuriuos susirenka ne tik kaimelio vaikai ir jaunimas,  bet ir draugų draugai iš gretimų kaimų ir miestų. Mūsų veikla tuo nesibaigia. Žinoma, norime tobulėti ir vis ieškome naujų sričių. Todėl,  be jau nuveiktų darbų, mes norime įgyvendinti ir idėją sporto ir pramogų salėje atidaryti jaunimo erdves, kuriose veiktų aktyvus, energingas, veržlus ir tobulėjantis jaunimas. Kad jam būtų suteiktos visos laisvės, vieta plėstis kūrybiškumui. Tikslių tyrimų, kurie atskleistų esamą situaciją ir leistų palyginti jaunimo užimtumo Lietuvos provincijoje statistinius duomenis, neatlikome, tačiau darome prielaidą, kad tokių turimų sąlygų mums galėtų pavydėti ne viena vietovė. Neapsistodami ties viena vieta, mes norime gerinti vis kitokias kompetencijas ir siūlome šią, mūsų kaime gana inovatyvią, idėją.

Tikslas Šia idėja norime turimomis sąlygomis ne tik aktyvinti vaikų ir jaunimo fizinį, bet ir socialinį emocinį intelektą, sukuriant jaunimo erdves kaimo vietovėje.

DalyviaiSiūlomos idėjos tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas nuo 6 iki 30 metų.

TrukmėProjektas siūlomas tęstinis, kadangi veiklos vis keistųsi ir esant poreikiui idėjos būtų platinamos kitose rajonuose ar savivaldybėse.

VietaRadviliškio r. Kutiškių km., Sporto ir pramogų  salė, Pušų g. 37.

Sąlygos ir priemonės Vieta įgyvendinti idėjai numatyta sporto ir pramogų salės patalpose. Reikalinga įvairi kompiuterinė technika, kanceliarinės priemonės, sportinis inventorius, sėdmaišiai, interaktyvi lenta, stalo žaidimai, o esant poreikiui, pagal sugalvotas ir vykdomas veiklas, ir kitos priemonės.

Galimi partneriai Glaudžiai bendradarbiaujama su kitais rajonų daugiafunkciais centrais, Radviliškio miesto rajono savivaldybe, kurie ne tik suteikia finansavimą, bet ir prisideda prie vykdomų veiklų, aplinkinių kaimų bendruomenės (Mankiškių km., Tyrulių km., Šniūraičių km., ir kt.). Su partneriais planuojamos bendros veiklos, dalijamasi gerąja patirtimi.

Laukiami rezultatai Tikimasi, kad įgyvendinant idėją per sportinę veiklą ir tuo pačiu kitų veiklų metu vaikai ir jaunimas praplės savo akiratį, „užsidegs“ noru tobulėti, plėsti savo kompetencijas, bendradarbiauti su kitomis bendruomenėmis, plėsti savo draugų ir pažįstamų ratą. Per įdomias, inovatyvias ir aktyvias veiklas suburtas jaunimas ne tik atliks siūlomas veiklas, bet ir pats inicijuos šventes, turnyrus ir pan.

Idėjos autoriai: Modesta Pečiulionytė, Inga Gališanskaitė