Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Kviečiame į Neakivaizdinę jaunųjų biochemikų mokyklą

Įkelta 2015-05-08

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su VU biochemijos institutu kviečia 10 klasių mokinius mokytis Neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.

Tai tikslinė mokykla bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie nori pasirinkti biochemiko ar artimą specialybę. Mokykla orientuota į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokyklos bazė – VU Biochemijos institutas.

Jauniesiems biochemikams suteiksime biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, supažindinsim su mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinsime praktinio darbo įgūdžius.

Mokykla dvimetė. Joje gali mokytis 10–11 klasių mokiniai. Mokomasi pagal programą. Mokymasis susideda iš sesijų ir laikotarpio tarp sesijų, kai mokiniai namie atlieka individualias užduotis, rengia mokslinius, praktinius darbus, kurie per sesijas pristatomi ir aptariami. Sesijose mokiniai išklauso teorinį kursą, atlieka praktikos darbus, vykdo stebėjimus, eksperimentuoja, organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai.

Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos baigimo pažymėjimus.

Mokyklos mokslinė vadovė dr. Virginija Bukelskienė, VU Biochemijos instituto Biologinių modelių skyriaus vedėja.

Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė.

Mokiniai, norintys mokytis mokykloje, iki liepos 15 d. turi parengti ir atsiųsti stojamąjį darbą pasirinkta tema.

Būsimieji neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos dalyviai bus pakviesti į įžanginę sesiją stojamojo darbo tituliniame lape nurodytais kontaktais. Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

Mokykla mokama, dalyvio dviejų metų mokestis 100 eurų. Už pirmus mokslo metus 50 eurų mokestis renkamas įžanginės sesijos metu.

 

 

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius