Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Kviečiame dalyvauti mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“

Įkelta 2015-09-01

2015 spalio mėnesį vėl startuoja mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“.

Respublikinis vaikų, mokinių ir pedagogų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ pirmą kartą buvo organizuotas 2002 metais Pedagogų profesinės raidos centro projekto „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“ rėmuose. Konkursas tapo populiarus ir vyksta jau septintą kartą.

Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC), Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC), savivaldybės. 

Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, vertinti savo ir kitų potencialą dirbant komandoje.

Konkurso turinys – konkursas vykdomas  etapais nuo 2015 m. spalio 5 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. 

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų komandos, kurias sudaro po 5 mokinius, 1 mokytoją, 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, dirbantį mokykloje (ar kitą medicininį išsilavinimą turintį asmenį).

Parengiamajame etape komandų atrinkimas pagal 5 amžiaus grupes turi įvykti mokyklose iki 2015 m. spalio 19 d.

I etapas vykdomas savivaldybėse nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki 2015 m. gruodžio 16 d.

II etapas vykdomas zonose (1 priedas) nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 2016 m. balandžio 3 d.  

III etapas vykdomas iki 2016 m. balandžio 30 d.

Visų etapų organizatoriai savo interneto svetainėse skelbia Konkurso vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kiekvieno Konkurso etapo pradžios. Pasibaigus Konkursui skelbiami laimėtojų sąrašai, laimėtojus, turinčius teisę dalyvauti kitame etape, organizatoriai informuoja elektroniniu paštu. Apibendrinti konkurso rezultatai pateikiami interneto svetainėse www.lmnsc.lt irwww.smlpc.lt.

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius