Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla skirta biochemija besidomintiems 10–11 klasių mokiniams.

Įkelta 2016-01-22

Mokykla orientuota į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokiniams suteiksime biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, supažindinsime su mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinsime praktinio darbo įgūdžius. 

Mokymasis susideda iš sesijų ir laikotarpio tarp sesijų, kai mokiniai namie atlieka individualias užduotis, rengia mokslinius, praktinius darbus, kurie per sesijas pristatomi ir aptariami. Sesijose mokiniai išklauso teorinį kursą, atlieka praktikos darbus, vykdo stebėjimus, eksperimentuoja, organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai.
Mokykla dvimetė. Mokymai vyksta VU Biochemijos instituto bazėje. Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos baigimo pažymėjimus.

Į mokyklą priimami mokiniai, atsiuntę stojamąjį darbą pasirinkta tema. Jie į įžanginę sesiją bus pakviesti stojamojo darbo tituliniame lape nurodytais kontaktais. 

Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. 
Mokykla mokama, dalyvio dviejų metų mokestis 100 eurų. Už pirmus mokslo metus 50 eurų mokestis renkamas įžanginės sesijos metu.


Mokyklos mokslo vadovė dr. Virginija Bukelskienė, VU Biochemijos instituto Biologinių modelių skyriaus vedėja.
Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė, tel. (8 5) 276 6775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt.
Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius