Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Kviečiame dalyvauti idėjų mugėje „Nuveik sveikatos labui.lt“

Įkelta 2016-02-26

Idėjų mugės tikslas –– aktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą, jaunimo organizacijų įdirbį, siekiant tobulinti sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklas, kaupti ir skleisti gerąją patirtį ir sveikatos ugdymo idėjų banką papildyti naujomis idėjomis.

Idėjų mugėje laukiami bendrojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų 8–12 klasių mokiniai, neformaliojo švietimo įstaigų ugdytiniai, kitos mokinių komandos (klubai, būreliai, jaunimo organizacijos), ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, sveikatos ugdymo koordinatoriai.

Užpildytą dalyvio anketą ir idėjos aprašą siųsti organizatoriams iki 2016 m. gegužės 10 d. (imtinai) el. paštu irena.peciuliene@lmnsc.lt arba paštu (Idėjų mugė „Nuveik sveikatos labui.lt“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Žirmūnų g.1 B, LT-09101 Vilnius).

Įdomiausios, originaliausios, kūrybiškiausios idėjos skelbiamos tinklalapyjewww.ssus.ltsveikatos idėjų banke „Nuveik sveikatos labui.lt“.

Idėjų mugės organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, partneris–

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Papildoma informacija teikiama LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriuje: Irena Pečiulienė, tel. (8 5) 2766775, el. paštasirena.peciuliene@lmnsc.lt

 

 

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius