Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Š.m. kovo 27 d. LMNŠC vyko seminaras „Kaip (ne) kalbėti su mokiniais lytiškumo klausimais“

Įkelta 2017-03-28

Seminaro metu lektorė Stasė Ustilaitė, socialinių mokslų daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto Sveikatos ir fizinio ugdymo katedros docentė aptarė esminius Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos aspektus, programos ir mokomųjų dalykų bendrųjų programų turinio integracinius ryšius, lytiškumo ugdymo(si) bei rengimo šeimai neformalaus švietimo veiklų planavimą ir įgyvendinimą.

Seminaro dalyviams buvo pateikta visuminė lytiškumo, meilės sąvokų samprata; atskleisti vaikų ir paauglių lytiškumo raiškos ypatumai, mokytojų ir tėvų vaidmuo ugdant pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną.

Praktiškai taikyti interaktyvaus mokymo(si) metodai, kuriuos bus galima pritaikyti dirbant su mokiniais.
Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius