Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Vis naujos mokyklos siekia tapti sveikatą stiprinančiomis ir aktyviomis mokyklomis

Įkelta 2020-12-17

Šiuo nelengvu laikotarpiu, kada visos mokyklos susiduria su COVID-19 pandemija ir turi  savaip  dėlioti  įprastą  gyvenimą,  vis  dažniau  atsigręžiama  į  rūpinimąsi  ne  tik  savo,  bet  ir artimųjų  sveikata.  Tam  palanku  yra  kooperuotis  visai  mokyklos  bendruomenei  ir  visiems  kartu gerinti sveikatą per sukurtą ir ne vienerius metus gyvuojantį sveikatą stiprinančios mokyklos modelį bei naujai atsiradusį kitą – aktyvios mokyklos modelį. Tą įrodo ir mokyklų naujų paraiškų teikimas. Šį  rudenį  gavome  83  prašymus  iš  mokyklų,  kurios  pageidavo  tapti  sveikatą  stiprinančiomis  arba aktyviomis  mokyklomis.  5  mokyklos  siekė  iš  karto  abiejų  statusų.  Iš 83 mokyklų,  pateikusių prašymus, 53  mokyklos  siekė  sveikatą  stiprinančios  mokyklos  statuso  ir  30  mokyklų – aktyvios mokyklos  statuso  pripažinimo. Daugiausia  prašymų  sulaukta  iš  Vilniaus,  Šiaulių  ir  Klaipėdos miestų.

2020 m. gruodžio 15 d. įvyko  Nacionalinio  sveikatą  stiprinančių  mokyklų  tinklo  ir aktyvių  mokyklų  veiklos  koordinavimo  komisijos  (toliau – Komisija)  nuotolinis  posėdis,  kurio metu  buvo  aptarti  Sveikatos  stiprinimo  programų  ir  Fizinio  aktyvumo  skatinimo  veiklos  planų vertinimo rezultatai ir priimtos galutinės išvados. Pateikiame Komisijos posėdžio protokolo Nr. 4 išrašą:

SVARSTYTA. Mokyklų sveikatos stiprinimo programų įvertinimas ir išvadų pristatymas.

http://www.smlpc.lt/media/image/2017/sveika_mokykla_logotipas_RGB.jpg

NUTARTA. Bendru sutarimu pripažinti 38 šalies mokyklas sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir 15 mokyklų pratęsti sveikatą stiprinančios  mokyklos statuso galiojimo  laiką.

Pripažintų  sveikatą stiprinančiomis  mokyklų  ir  mokyklų,  kurių  statuso  galiojimo  laikas  pratęstas,  sąrašas.

SVARSTYTA. Mokyklų dokumentų dėl aktyvios mokyklos statuso pripažinimo įvertinimas ir išvadų pristatymas.

http://www.smlpc.lt/media/image/2017/Aktyvios_mokyklos_logo_jpg.jpg

NUTARTA. Komisija bendru sutarimu priėmė sprendimą 28 mokyklas pripažinti aktyviomis mokyklomis. 

Pripažintų  aktyviomis  mokyklų  sąrašas.


Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius