Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Kviečiame į neakivaizdinę sveikos gyvensenos mokyklą „Sveikatos tradicijos“

Įkelta 2015-02-12

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre veiklą pradeda neakivaizdinė sveikos gyvensenos mokykla „Sveikatos tradicijos“. 

Mokykla „Sveikatos tradicijos“ skirta visiems šalies bendrojo, neformaliojo ugdymo įstaigų, profesinio mokymo mokyklų 9–11 klasių mokiniams, jaunimo sambūrių nariams, besidomintiems savo sveikata, sveikatos stiprinimu, sveiko gyvenimo būdo privalumais, paremtais tradicijų pažinimu.

Mokykla dvimetė. Mokomasi pagal programą. Mokymasis susideda iš sesijų ir laikotarpio tarp sesijų, kai mokiniai namie atlieka individualias užduotis, rengia mokslinius, praktinius darbus, kurie per sesijas pristatomi ir aptariami. Sesijose mokiniai išklauso teorinį kursą, atlieka praktikos darbus, vykdo stebėjimus, vyksta interaktyvus užsiėmimai, kuriuose diskutuojama su sveikatos specialistais, organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai.

Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neakivaizdinės sveikos gyvensenos mokyklos „Sveikatos tradicijos“ baigimo pažymėjimus.

Mokiniai, norintys mokytis šioje mokykloje, iki birželio 1 d. turi užpildyti anketą ir atsiųsti ją el. paštu irena.peciuliene@lmnsc.lt.

Neakivaizdinės sveikos gyvensenos mokyklos dalyviai rugsėjo mėnesį  kviečiami į įžanginę sesiją anketoje nurodytais kontaktais.

Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. Su jaunesniais kaip 14 metų asmenimis sutartis sudaroma esant jų tėvų (rūpintojų) sutikimui. 

Mokykla mokama, dalyvio dviejų metų mokestis 120 eurų. Už pirmus mokslo metus 70 eurų mokestis renkamas įžanginės sesijos metu.


Programa

Dalyvio anketa

 

Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, tel. 8 5 2766775, el. p irena.peciuliene@lmnsc.lt

 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius