Kviečiame į saugaus eismo edukacinius užsiėmimus

Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 

Saugaus eismo naujienos

Saugaus eismo ugdymas vaikams ir jaunimui patraukliomis formomis gerina situaciją keliuose

Įkelta 2016-09-23

Rugsėjo 22 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Pavojaus suvokimas keliuose, technologijų įvedimas į saugaus eismo mokymą“.

Seminaro dalyviai aptarė vaikų saugaus eismo kultūros įgūdžių ugdymo specifiką, Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 m. programos ypatumus, konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ atskiras kryptis.  

Seminare saugaus eismo ugdymo patirtimi Didžiojoje Britanijoje dalinosi įmonės „Jelly learn“, kuriančios inovatyvias virtualias 3D animacijos mokymosi priemones, atstovai Michael Benneth, Peter Weddell-Hall ir Andy Bull. Jie pristatė virtualią mokymosi aplinką, skirtą pavojaus keliuose suvokimo patikrinimui ir įgūdžių lavinimui. Ši, Didžiojoje Britanijoje visuotinai naudojama priemonė, padedanti pasiruošti egzaminui vairuotojo pažymėjimui gauti, leidžia įdomiai ir vaizdžiai mokytis teorijos, o įgytas žinias pritaikyti virtualioje, realią aplinką imituojančioje erdvėje.

VDU bendrosios psichologijos katedros lektorė dr. Rasa Markšaitytė apžvelgė rizikingo ir nesaugaus vairavimo psichologines priežastis, aptarė, kaip šių priežasčių suvokimas gali padėti ugdyti mokinių saugaus eismo kompetencijas. Pasak lektorės, itin daug dėmesio reikia skirti paaugliams, nes rizikingas vairavimas – vienas iš probleminio elgesio tipų, kuris dažniausiai susiformuoja būtent paauglystėje. 

„Tokiu elgesiu pasižymintys būsimi ir esami vairuotojai neįvertina ir nesuvokia rizikos, jiems trūksta atsakomybės ir tinkamo elgesio kelyje įgūdžių. Kad rizikingo vairavimo atvejų, o tuo pačiu ir nelaimingų atsitikimų keliuose mažėtų, reikia šviesti ne tik vaikus, bet ir visuomenę apskritai: skatinti vaikus ir suaugusius suvokti taisyklių naudą ir didinti nepakantumą jų laužymui, nereklamuoti rizikingo vairavimo. Taip pat svarbu į neformaliojo ugdymo programas įtraukti požiūrio į rizikavimą kelyje ugdymą bei keitimą – tai neabejotinai vienas iš sunkiausių darbų, tačiau judėti šia kryptimi būtina. Svarbiausia saugaus eismo įgūdžius ir kultūrą ugdyti vaikams ir jaunimui patraukliomis formomis, tam pasitelkti modernias technologijas“, – sakė dr. R. Markšaitytė. 

Saugaus eismo mokyklų atstovai, bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys mokytojai dalinosi savo patirtimi: aptarė naudojamas metodines priemones ir efektyviausius ugdymo metodus, padedančius lavinti mokinių saugaus eismo įgūdžius. Pabrėžta, kad svarbios ne tik teorinės žinios, bet ir praktinis jų taikymas bei eismo kultūra. 

Lietuvos kelių policijos tarnybos atstovės, dalyvavusios seminare, pasidžiaugė, kad bendrų įvairių institucijų ir mokytojų pastangų dėka, situacija Lietuvos keliuose gerėja. Įgyvendinama nelaimingų atsitikimų keliuose prevencija ir saugaus eismo ugdymas – saugaus eismo klasės, informacijos sklaida apie atšvaitų, šalmų, saugos diržų svarbą, galimybė praktiškai taikyti įgytas žinias, organizuojami saugaus eismo konkursai – gerina ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų įgūdžius ir elgesį kelyje, stiprina visuomenės ir policijos tarpusavio pasitikėjimą. 

Seminarą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Daugiau seminaro akimirkų rasite čia

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius