Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 

Saugaus eismo naujienos

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko seminaras „Formaliojo ir neformaliojo ugdymo darna įgyvendinant žmogaus saugos bendrąją programą“

Įkelta 2014-11-07

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras spalio 22 ir lapkričio 5 dienomis organizavo kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Formaliojo ir neformaliojo ugdymo darna įgyvendinant žmogaus saugos bendrąją programą“ 5–8 klasių mokytojams, kurie bendrojo ugdymo mokyklose dėsto žmogaus saugą.

Šia programa buvo siekiama aptarti programos įgyvendinimo modelius, mokinių saugios elgsenos įvairiose aplinkose ugdymo galimybes, padėti mokiniams planuoti ir tobulinti žmogaus saugos ugdymo turinį, naudotis veiksmingais mokymo metodais ir strategijomis, pasitelkti išteklius iš įvairių ugdymo ir gyvenimo sričių. Buvo ieškoma sprendimų, kaip mokiniams taikyti įgytas žinias ir gebėjimus naujose situacijose mokykloje ir kasdieniame gyvenime, kaip taikyti informacines technologijas formuojant saugaus eismo aplinkoje įgūdžius. 

Seminaruose dalyvavo 70 šalies pedagogų iš įvairių mokymo įstaigų, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius