Kviečiame į saugaus eismo edukacinius užsiėmimus

Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 

Sveikatos ugdymo naujienos

Kviečiame dalyvauti Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“

Įkelta 2017-04-26

2017 metų spalio mėnesį startuoja Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“.

Konkurso organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras ir savivaldybės.

Konkurso tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, vertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbti komandoje.

Konkurso uždaviniai:

- skleisti sveikos gyvensenos principus mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas, ir bendruomenėse;

- skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą;

- skatinti masišką vaikų ir jaunimo dalyvavimą konkurse.

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų komandos, kurias sudaro 5 mokiniai, 1 mokytojas ir 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis mokykloje, ar kitas medicininį išsilavinimą turintis asmuo.           

Komandos skirstomos į 5 amžiaus grupes:

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų;              

- 1–4 klasių mokinių;           

- 5–6 klasių mokinių;                

- 7–8 klasių mokinių;

- 9–11 (gimnazijų I–III) klasių mokinių.

Mokyklai gali atstovauti po vieną kiekvienos amžiaus grupės komandą.

Konkursas organizuojamas mokyklų, savivaldybių, regionų ir šalies lygmenimis nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2018 m. balandžio 20 d.

Komandų atrinkimas į konkurso I etapą mokyklose vykdomas iki 2017 m. spalio 2 d. Jį organizuoja mokyklų administracija.

Konkurso I etapas vykdomas savivaldybėse nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2017 m. lapkričio 3 d.

Konkurso II etapas vykdomas nuostatų 1 priede nurodytose konkurso organizavimo zonose nuo 2017 m. lapkričio 6 d. iki 2017 m. gruodžio 8 d.

Konkurso III etapas vykdomas 2018 m. balandžio 19–20 d. Konkurso III etapą organizuoja darbo grupė.   

Visų konkurso etapų organizatoriai savo interneto svetainėse turi paskelbti konkurso vietą ir laiką ne vėliau nei prieš 10 dienų iki kiekvieno etapo pradžios; pasibaigus konkursui skelbiami laimėtojų sąrašai; laimėtojus, turinčius teisę dalyvauti kitame konkurso etape, organizatoriai informuoja el. paštu.

Konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ užduočių bankas atnaujinamas naudojant savivaldybių administracijų padalinių ir visuomenės sveikatos biurų iki 2017 m. birželiomėnesio atsiųstus pavyzdžius. Užduočių pavyzdžiai siunčiami el. p. irena.peciuliene@lmnsc.lt.

 

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius