Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 

Sveikatos ugdymo naujienos

Konferencija „Aplinkos veiksnių ir ekstremalių situacijų įtaka vaikų sveikatai“

Įkelta 2019-05-15

2019 m. gegužės 13 d., Klaipėdos universitete vyko konferencija „Aplinkos veiksnių ir ekstremalių situacijų įtaka vaikų sveikatai“. Jos tikslas – pristatyti aplinkos veiksnius ir ekstremalias situacijas įtakojančias vaikų sveikatą. Aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis, kaip būtų galima tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonėmis gerinti mokyklos bendruomenės supratimą apie aplinkos veiksnių ir ekstremalių situacijų įtaką sveikatai.

Konferenciją organizavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Į KU vykusį renginį atvyko per 70 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų: Vilniaus, Šiaulių, Plungės, Kelmės, Palangos, Klaipėdos ir kt. Dauguma atvykusiųjų – pedagogai, mokyklų vadovai, visuomenės sveikatos biurų darbuotojai.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas ir LR sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatai saugos skyriaus vedėja dr. Rita Sketerskienė.

Vykusiame renginyje buvo skaitomi pranešimai, kurių temos skirtos savivaldybės administracijos švietimo padalinių, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovams, taip pat pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų vadovams, pavaduotojams, mokytojams, atsakingiems už sveikatos ugdymą neformaliojo švietimo priemonėmis.

Pranešimą „Saugi vaiko aplinka eisme: traumatizmo tendencijos ir saugos stiprinimas“ konferencijoje skaitė KU Sveikatos mokslų fakulteto (SvMF) visuomenės sveikatos katedros prof. dr. Birutė Strukčinskienė. Apie kietųjų dalelių nusėdimo intensyvumą ir sudėties tyrimus kaip priemonę oro taršos dedamųjų vertinimui, kalbėjo KU Jūros tyrimų instituto Vandens transporto ir oro taršos laboratorijos dr. Paulius Rapalis.

Pranešimą tema „Tiukšmas ir jo poveikis sveikatai: Klaipėdos miesto situaciją“ pristatė KU SvMF Visuomenės sveikatos katedros asist. Ineta Pačiauskaitė.

Apie „Paauglių fizinio aktyvumo ir sveikatos sąsajas“ kalbėjo prof. dr. Daiva Mockevičienė, KU SvMF Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja.

Prof. dr. Asta Šarkauskienė, KU SvMF Kūno kultūros katedros vedėja, konferencijoje skaitė pranešimą „Neformalusis fizinis ugdymas mokykloje – vaikų sveikatą stiprinantis veiksnys“.

Apie moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimą ir integravimą į holistinės medicinos sveikatos koncepciją, konferencijoje kalbėjo KU SvMF Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros doc. dr. Brigita Kreivinienė.

Konferenciją moderavo prof. dr. Leta Dromantienė, Klaipėdos universiteto  l. e. p. Sveikatos mokslų fakulteto dekanė ir Rytis Rimgaila, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkas.

Konferencijos metu vyko ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu buvo galima susipažinti su KU Jūros tyrimų instituto laboratorijomis:

– Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija (laboratorijos vadovas dr. A. Tadžijevas);

– Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija (laboratorijos vadovas dr. M. Žilius);

– Vandens transporto ir oro taršos laboratorija (laboratorijos vadovas dr. P. Rapalis).

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius