Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 

Sveikatos ugdymo naujienos

Kviečiame į neakivaizdinę jaunųjų biochemikų mokyklą

Įkelta 2019-05-16

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su VU Jungtiniu gyvybės centru kviečia 10–11 (II–III gimnazinių) klasių mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.

Kiekvienos sesijos dalyvio mokestis 25 eurai.

STOJAMOSIOS UŽDUOTYS
Pasirinkite temą:
Ląstelių žūties būdai
arba
Maisto pasirinkimo piramidės biocheminė išraiška.

Darbų laukiame iki 2019 m. liepos 1 d.
Darbus ir pasirašytus sutikimus tvarkyti asmens duomenis siųskite el. paštu irena.peciuliene@lmnsc.lt arba adresu:
Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla
Žirmūnų g. 1B
LT-09101 Vilnius 

Stojamojo darbo tituliniame lape turi būti nurodyta: vardas, pavardė, klasė, mokykla, namų adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su VU Jungtiniu gyvybės centru kviečia 10–11 (II–III gimnazinių) klasių mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.

Tai tikslinė mokykla bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie nori pasirinkti biochemiko ar  panašios srities specialybę, orientuota į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokyklos bazė –VU Gyvybės mokslų centras.

Jauniesiems  biochemikams suteiksime biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, supažindinsime su mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinsime praktinio darbo įgūdžius.

Mokykla dvimetė. Mokomasi pagal programą. Mokymasis susideda iš sesijų. Jų metu dėstomas teorinis kursas, atliekami praktikos darbai (stebėjimai, eksperimentai), organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai. mokiniai pristato namuose atlik-tas individualias užduotis, parengtus mokslinius, praktinius darbus, jie aptariami. 

Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neakivaizdinės jaunų-jų biochemikų mokyklos baigimo pažymėjimus.

Mokiniai, norintys mokytis mokykloje, iki nurodytos datos turi parengti ir atsiųsti stojamąjį darbą pasirinkta tema. 

Būsimieji neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos dalyviai bus pakviesti į įžanginę sesiją (stojamojo darbo tituliniame lape būtina nurodyti tikslius kontaktinius duomenis). Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. 
Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius