Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 

Sveikatos ugdymo naujienos

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis atnaujintas tvarkos aprašas

Įkelta 2019-06-03

Glaudžiai bendradarbiaudami sveikatos ir švietimo sektoriai nuolat ieško naujų priemonių, kaip padėti atskleisti kiekvieno mokinio individualius poreikius gyventi sveikai ir būti fiziškai aktyviu. Ne paslaptis, kad ir patys mokiniai vis dažniau atsigręžia į sveikatinamąsias veiklas, aktyviau dalyvauja šiuose procesuose bei ieško galimybių ir informacijos.

Įgyvendindamos septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatą „siekti mokyklų savitumo ir sudaryti prielaidas kurti savitą mokyklos strategiją ir kultūrą bei atverti galimybes įvairiems mokyklos modeliams – darnios mokyklos, „žaliosios“ mokyklos, sveikatą stiprinančios mokyklos ir kt.“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė ir bendru įsakymu patvirtino naujos redakcijos Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

Naujas Tvarkos aprašas pakeitė iki šiol galiojusį dokumentą – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d įsakymu Nr. V-684/isak-1637 patvirtintą Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašą, papildant ir integruojant į jį mokyklų pripažinimo aktyviomis mokyklomis tvarką. Šiame Tvarkos apraše kalbama apie sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų pripažinimo tvarką, kriterijus, apibrėžiančius šių mokyklų veiklą, organizavimo ir įgyvendinimo tvarką, narių teises ir pareigas bei veiklos tęstinumą ateityje. Mokyklos, atitikusios Tvarkos apraše nurodytus reikalavimus ir kriterijus, bus pripažintos sveikatą stiprinančiomis ar aktyviomis mokyklomis ir gaus tai patvirtinantį pažymėjimą.

Jau daugiau nei 25-erius metus Lietuvoje susikūrusio Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklą šiuo metu koordinuoja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Tvarkos aprašas, papildytas pripažinimo aktyviomis mokyklomis tvarka, praplečia Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro koordinavimo funkciją ir papildo, kaip šiame dokumente nurodyta, Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos vykdoma sekretoriato funkcija.

Aktyvios mokyklos modelio kūrimas mokyklos bendruomenei suteiks daugiau galimybių fiziniam aktyvumui ir sportui: ieškoti naujų sprendimų aktyviai laiką leisti ne tik po pamokų, bet ir prieš pamokas bei jų metu, suteiks aukštos kokybės kūno kultūros pamokas bei sukurs palankią fizinę aplinką. Aktyvioje mokykloje turėtų būti įvertintas ir pastebėtas kiekvienas jos narys.

Skatiname mokyklų bendruomenes rinktis sveikesnį kasdienį gyvenimo būdą ir būti aktyvesnėms, rekomenduojame siekti sveikatą stiprinančios mokyklos arba aktyvios mokyklos statuso pripažinimo ir įsilieti į daugiametę patirtį turintį Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ar pradėti kurti naują aktyvių mokyklų tinklą. Raktas aktyvių mokyklų kūrimosi pradžiai jau yra – Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašas. 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro
Vaikų sveikatos skyriaus informacija

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius