Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 

Projektas „Augu saugus ir atsakingas“

Projekto pagrindinis tikslas – ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją, kurti saugesnę aplinką.

Projekto uždaviniai: skatinti mokinių sąmoningumą, atsakingą požiūrį į savo, kaip eismo dalyvio, elgesį ir veiksmus; į saugaus eismo kompetencijos ugdymo procesą įtraukti visus švietimo įstaigos bendruomenės narius: vaikus, pedagogus, tėvus, kitus vaikų artimuosius; skatinti pedagogų iniciatyvumą ir kūrybiškumą, švietėjiška veikla ir pedagoginėmis priemonėmis skleisti gerosios patirties pavyzdžius.

Projekto dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai (priešmokyklinių grupių komandos!). Švietmo įstaigą gali atstovauti tik viena komanda

Projekto trukmė – 2023 m. vasario – lapkričio mėn. (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.)

Kiekvieną mėnesį iki (10 mėnesio dienos) bus skelbiama nauja saugaus eismo užduotis ir laukiama išradingų sprendimų. Komandos gali siųsti eilėraščius, piešinių albumus, fotografijas, įvairią vaizdo medžiagą. Darbus komisija vertins už saugaus eismo propagavimo ir įgyvendinimo integralumą, pasirinktas idėjas / veiklos aktualumą, jos įgyvendinimo kūrybiškumą, individualumą, atlikimo kokybę, estetiškumą.

Pastaba dėl darbų siuntimo: turite atsiųsti vieną visos komandos sukurtą darbą, atskiri vaikų darbai (piešiniai) nebus priimami.

Papildoma informacija teikiama: Vilius Dinstmanas, tel. (8 5) 215 4319, el. paštu vilius.dinstmanas@linesa.lt