Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Mokyklinio amžiaus vaikų faktinės mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimas

Įkelta 2020-02-21

Vykdant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA–V622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą „Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas“ 2018 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. lapkričio mėn. buvo atliekamas mokyklinio amžiaus vaikų faktinės mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimas (toliau – Tyrimas). Tyrimą atsitiktinės atrankos būdu atrinktose bendrojo ugdymo programas vykdančiose mokyklose atliko UAB ,,Eurointegracijos projektai“ (viešųjų pirkimų būdu buvo įsigytos tyrimo atlikimo (apklausos) paslaugos). Tyrimo duomenis apdorojo ir duomenų analizę atliko Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistai. Tyrimo metu buvo ištirta Lietuvos 10-ties apskričių bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokyklinio amžiaus vaikų faktiška mityba bei mitybos ir fizinio aktyvumo įpročiai. 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija
Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius