Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Pasaulio sveikatos organizacijos leidinys „Su vandeniu susijusių infekcinių ligų, asocijuotų su vandens tiekimo sistemomis, stebėjimas ir protrūkių valdymas“

Įkelta 2020-04-20

Pasaulio sveikatos organizacija 2019 metų pabaigoje parengė leidinį „Su vandeniu susijusių infekcinių ligų, asocijuotų su vandens tiekimo sistemomis, stebėjimas ir protrūkių valdymas“, kuris buvo patvirtintas Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo šalių pasitarime, kuris vyko 2019 m. lapkričio 19–21 d. Belgrade. Šiame leidinyje pateikta techninė informacija ir praktinės rekomendacijos, kaip spręsti su vandeniu susijusių infekcinių ligų kontrolės klausimus ir protrūkių valdymo specifinius aspektus pasitelkiant Vandens ir sveikatos protokolo įsipareigojimus.

Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolas, priimtas 1999 m. birželio 17 d. Londone, yra pagrindinė politinė priemonė, skatinanti saugoti sveikatą veiksmingai valdant vandens kokybę kontroliuojant su vandeniu susijusias ligas. Šio Protokolo tikslas – visais atitinkamais lygiais prisidėti prie žmogaus sveikatos ir gerovės apsaugos (tiek individualiai, tiek kolektyviai) laikantis tvaraus vystymosi bendrųjų principų, tobulinant vandenų valdymą, įskaitant vandens ekosistemų apsaugą, bei kontroliuojant ir mažinant ligų, susijusių su vandeniu, plitimą ir užkertant joms kelią. Protokolas pabrėžia, kad visos šalys turi užtikrinti visapusišką nacionalinių ir (ar) vietinių priežiūros ir išankstinio perspėjimo sistemų sukūrimą, tobulinimą ar išlaikymą siekiant nustatyti ligų, susijusių su vandeniu, protrūkius ir veiksmų plano ypatingomis situacijomis parengimą laiku, kad būtų galima reaguoti, jei kiltų tokie ligų protrūkiai, pavieniai jų atvejai ar grėsmė. Priežiūros bei išankstinio perspėjimo sistemos, veiksmų planai ypatingomis situacijomis ir galimybė reaguoti prasidėjus ligoms, susijusioms su vandeniu, gali būti derinamos su analogiškais kitų sričių mechanizmais.

Dauguma Europos regiono gyventojų turi prieigą prie centralizuoto vandens tiekimo, todėl geriamojo vandens tiekimo sistemos yra vienas iš svarbiausių stebėsenos objektų, nekeliančių grėsmės visuomenės sveikatai. Leidinys „Su vandeniu susijusių infekcinių ligų, asocijuotų su vandens tiekimo sistemomis, stebėjimas ir protrūkių valdymas“ skirtas infekcinių ligų, susijusių su geriamojo vandens tiekimo sistemomis, stebėjimui ir protrūkių valdymui remiantis esamomis infekcinių ligų stebėjimo ir reagavimo į protrūkius gairėmis. Juo siekiama padėti šalims kurti ir stiprinti savo sistemas teikiant techninę informaciją apie specifinius aspektus ir metodus, susijusius su protrūkių kontrole ir valdymu.  Leidinio turinys apima tokias temas:
  • Vandens ir sveikatos protokolas ir infekcinių ligų prevencijos ir kontrolės stiprinimas.
  • Infekcinių ligų, susijusių su vandeniu, aprašai.
  • Ligų sukėlėjai, plintantys per geriamąjį vandenį.
  • Geriamojo vandens tiekimo sistemos, kaip infekcinių ligų šaltiniai.
  • Visuomenės sveikatos vaidmuo saugant Europos regiono gyventojų sveikatą. 
  • Infekcinių ligų kontrolės ir valdymo stiprinimo būtinybė.
  • Leidinio taikymo sritys. 

Leidinys išleistas dviem užsienio kalbomis:

 

Informaciją parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Natalja Šliachtič

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius