Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 
 

Naujienos

Kviečiame dalyvauti iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“

Įkelta 2020-09-07

Šiandieninei mokyklai teko susidurti su nemažais iššūkiais. Šių metų pradžioje prasidėjusi kova su Covid-19 virusu privertė ugdymo įstaigų bendruomenės narius pereiti dirbti nuotoliniu būdu, įdėti daug darbo ir pastangų, kad vaikai galėtų sklandžiai mokytis namuose, patirtų kuo mažiau streso ir įtampos. Kaip niekad svarbu tapo laikytis asmens higienos, saugaus atstumo, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, tuo pačiu stiprinti imunitetą, stengtis išlikti sveikam.

Siekdami skatinti mokinių su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC), Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (toliau – SMLPC) antrą kartą kviečia dalyvauti iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“.

Iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ – tai savanoriškas Lietuvos mokyklų bendruomenių renginys, kurio tikslas  – atkreipti mokyklų bendruomenių (ypač mokinių) dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą.

Iniciatyvoje gali dalyvauti bendruomenės įvairių tipų ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas.

Iniciatyva turi būti organizuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

Iniciatyvą rekomenduojama organizuoti 2020 m.rugsėjo–spalio mėnesiais.

Informaciją apie iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ rezultatus pagal pateiktą aprašą (2 priedas) organizatoriai ugdymo įstaigose per 10 kalendorinių dienų nuo renginių pabaigos, bet ne vėliau kaip iki spalio 31 d., pateikia SMLPC Vaikų sveikatos stiprinimo skyriui elektroniniu paštu diana.aleksejevaite@smlpc.lt 

Daugiau informacijos apie iniciatyvos organizavimą suteiks SMLPC specialistai elektroniniu paštu diana.aleksejevaite@smlpc.lt, tel. (8 5) 236 0493.

Nuotraukos