Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 
 

Naujienos

Metodinės rekomendacijos „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas“

Įkelta 2020-11-26

Pristatome parengtas metodines rekomendacijas „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas“. Jos yra skirtos mokytojams. Naudodamiesi šiomis metodinėmis rekomendacijomis, mokytojai galės patraukliai mokiniams pateikti sveikos mitybos esmines žinias bei išaiškinti fizinio aktyvumo naudą sveikatai.

Metodines rekomendacijas sudaro šeši susiję moduliai, kuriuose medžiaga dėstoma nuosekliai, nuo paprastų temų pereinant prie sudėtingesnių. Jų tikslas − suteikti mokiniams žinių ir supratimo fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos temomis, formuojant vaikų sveikos gyvensenos įpročius. Šias rekomendacijas rengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos, VšĮ „Tikra mityba“ ir kitų institucijų specialistai.

Metodinės rekomendacijos buvo rengiamos pagal ilgalaikį sveikos gyvensenos ugdymo „Sveikatiados“ projektą, kuris yra finansiškai remiamas Valstybino visuomenės sveikatos stiprinimo fondo ir kurį administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija.

 

Nuotraukos