Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 
 

Naujienos

Mokyklinio amžiaus vaikų faktinės mitybos bei mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimo rezultatai

Įkelta 2021-01-06

Ištirti ir apibendrinti Lietuvos 10-ties apskričių bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokyklinio amžiaus vaikų faktiškos mitybos bei mitybos ir fizinio aktyvumo įpročiai.

Tyrimą atsitiktinės atrankos būdu atrinktose bendrojo ugdymo programas vykdančiose mokyklose 2018 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. lapkričio mėn. atliko UAB „Eurointegracijos projektai“ (viešųjų pirkimų būdu buvo įsigytos tyrimo atlikimo (apklausos) paslaugos). Tyrimo duomenis apdorojo ir duomenų analizę atliko Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistai.

Tyrimas buvo atliekamas vykdant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA–V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą „Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas“.


Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

 

Nuotraukos