Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

„THE PEP Viena 2021“ − kviečiame dalyvauti virtualioje diskusijoje „Kiek sveikas ir ekologiškas mūsų mobilumas?“

Įkelta 2021-05-11

2021 m. gegužės 12 d., trečiadienį, nuo 10.00 val. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kviečia dalyvauti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono transporto, sveikatos ir aplinkos programos (THE PEP) organizuojamoje virtualioje diskusijoje „Kiek sveikas ir ekologiškas mūsų mobilumas?“. Ši diskusija yra vienas iš penktojo aukšto lygio susitikimo „THE PEP Viena 2021“ virtualių renginių visiems dalyviams.

Išankstinė registracija į virtualią diskusiją būtina ir vykdoma čia: https://hopin.com/events/the-pep-vienna-2021

Visos Europos transporto, sveikatos ir aplinkos programos (THE PEP) valdymo komitetas parengė elektroninį leidinį su transportu, sveikata ir aplinka susijusiomis pagrindinėmis temomis. Elektroniniame leidinyje publikuojami pagrindiniai faktai ir skaičiai, kad JT EEK ir PSO Europos regiono valstybės narės galėtų remtis pagrįstais faktais plėtodamos transporto sistemą savo šalyse, taip pat kad galėtų paspartinti perėjimą prie tvaraus transporto mobilumo vadovaujantis strategija „Venk − keisk − gerink“.

Elektroninio leidinio „Kelių transporto faktai ir skaičiai: ar šiandien sveikas ir ekologiškas mūsų transportas?“ tikslas yra palengvinti diskusijas ir veiksmus dėl tolesnio darbo sujungiant žinias iš įvairių šaltinių ir disciplinų į lengvai skaitomą apžvalgą. Šiuo elektroniniu leidiniu norima suteikti atspirties tašką tolesniam bendradarbiavimui. THE PEP programa siekia įtraukti tyrėjus, ekspertus, politikus, Europos regiono šalių gyventojus ir transporto, aplinkos ir sveikatos specialistus į diskusiją, su kurios pagalba būtų kuriamas integruotos politikos modelis, galintis sukurti naudą visiems.

„THE PEP Viena 2021“ – penktasis aukšto lygio susitikimas transporto, sveikatos ir aplinkos klausimais

2021 m. gegužės 17–18 d. vyks „THE PEP Viena 2021“ − penktasis aukšto lygio susitikimas transporto, sveikatos ir aplinkos klausimais. Tikimasi aktyvaus aukšto lygio valstybių narių bei ministrų dalyvavimo ir, kad valstybės narės priims Vienos deklaraciją, kurioje pateikiama ambicinga vizija pereiti prie švaraus, saugaus, sveiko ir patrauklaus judumo bei transporto priemonių visiems. Aukšto lygio susitikime vyks diskusijos ir derybos, siekiant bendrai įveikti iššūkius, pasinaudoti galimybėmis ir įtvirtinti THE PEP tikslus. Taip pat tikimasi, kad bus aptarti ir priimti dokumentai, rekomendacijos dviračių skatinimo, ekologiško vairavimo, tvaraus transporto priemonių ir miestų planavimo klausimais. Tarp šių dokumentų yra pirmasis visos Europos pagrindinis dviračių skatinimo planas, kurio tikslas − padėti plėtoti dviračių transporto skatinimo politiką nacionaliniu lygiu. Jame pateikiamos rekomendacijos, pagrįstos įrodymais ir gera praktika iš regionų.

COVID-19 pandemija sukūrė naujų iššūkių ir transporto srityje, o THE PEP įtraukė valstybių narių poreikius ir jų rūpesčius į diskusijas aukšto lygio susitikime. Šios srities darbo grupė buvo įsteigta 2020 m. balandžio mėn. siekiant parengti rekomendacijas dėl ekologiško ir tvaraus transporto. Spręsdama COVID-19 pandemijos iškeltus iššūkius transporto srityje THE PEP šiomis rekomendacijomis siekia mobilumą pertvarkyti į ekologiškesnį, sveikesnį ir tvaresnį, o tai bus viena iš Vienos deklaracijos dalių.

2021 m. gegužės mėnesį sukaks 20 metų nuo pirmojo aukšto lygio susitikimo transporto, sveikatos ir aplinkos klausimais likus vieneriems metams iki pačios THE PEP sukūrimo. Pripažindami esminį ryšį tarp transporto, sveikatos ir aplinkos, aukšto lygio transporto, sveikatos ir aplinkos sektoriaus atstovai visame Europos regione 2002 m. įsteigė visos Europos transporto, sveikatos ir aplinkos programą (THE PEP). THE PEP yra unikali tarpsektorinė tarpvyriausybinė politikos sistema, skirta skatinti judumo ir transporto strategijas, apimančias aplinkos ir sveikatos problemas. THE PEP programoje dalyvauja Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono 56 valstybių narių transporto, sveikatos ir aplinkosaugos sektoriai, taip pat tarpvyriausybinės organizacijos ir pilietinė visuomenė, remiantys integruotus metodus ir sprendimus siekiant tvaraus ir sveiko transporto bei judumo visoje Europoje. JT EEK Aplinkos ir tvaraus transporto skyriai ir PSO Europos regioninis biuras užtikrina šios programos sekretoriato procesus. THE PEP vizija – ekologiškas ir sveikas judumas ir tvaraus pragyvenimo šaltinis visiems. 2022 metais bus surengtas renginys THE PEP 20 metų įkūrimo proga.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius