Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Vienos mokyklos pasirinko sveikatą stiprinančios mokyklos, kitos – aktyvios mokyklos statusą

Įkelta 2021-05-19

Šių metų pirmąjį pusmetį mokyklos, gyvendamos vis dar sudėtingu karantino laikotarpiu, nepamiršo skirti dėmesio sveikatai bei fiziniam aktyvumui. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, vykdantis Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos (toliau – komisija) sekretoriato funkcijas, per pastarąjį laikotarpį sulaukė 91 mokyklos prašymų tapti sveikatą stiprinančia ar aktyvia mokykla. Iš visų pateiktų komisijos sekretoriatui prašymų 54 buvo dėl sveikatą stiprinančios mokyklos statuso ir 37 – dėl aktyvios mokyklos statuso suteikimo. 4 mokyklos siekė iš karto abiejų statusų. Daugiausia prašymų sulaukta iš Vilniaus miesto, Vilniaus rajono bei Šiaulių miesto.

2021 m. gegužės 18 d. įvyko Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos (toliau – Komisija) nuotolinis posėdis, kurio metu buvo aptarti Sveikatos stiprinimo programų ir Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planų vertinimo rezultatai ir priimtos galutinės išvados. Pateikiame Komisijos posėdžio protokolo Nr. 6 išrašą:

SVARSTYTA. Mokyklų sveikatos stiprinimo programų įvertinimas ir išvadų pristatymas.

NUTARTA. Bendru sutarimu pripažinti 42 šalies mokyklas sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir 12 mokyklų pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką. Pripažintų sveikatą stiprinančiomis mokyklų ir mokyklų, kurių statuso galiojimo laikas pratęstas, sąrašas Nr. 1 pridedamas.

SVARSTYTA. Mokyklų dokumentų dėl aktyvios mokyklos statuso pripažinimo įvertinimas ir išvadų pristatymas.

NUTARTA. Komisija bendru sutarimu priėmė sprendimą 37 mokyklas pripažinti aktyviomis mokyklomis. Pripažintų aktyviomis mokyklų sąrašas Nr. 2 pridedamas.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius