Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 
 

Naujienos

Rugsėjo 26 d. – Pasaulinė aplinkos sveikatos diena: stipriname aplinkos sveikatos sistemas, kad būtų įgyvendinti darnaus vystymosi tikslai!

Įkelta 2022-09-26

Pasaulinė aplinkos sveikatos diena, minima nuo 2011 m. Tarptautinės aplinkos ir sveikatos federacijos (IFEH) iniciatyva, kaskart primena apie aplinkos galimą žalingą poveikį žmogaus sveikatai.

Kiekvienais metais rugsėjo 26-ąją minint šią dieną paskelbiamos aktualiausios pasaulio aplinkos sveikatos problemos. Šiemet atkreipiamas  dėmesys į aplinkos sveikatos sistemų stiprinimą, siekiant įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus.

Darnaus vystymosi tikslai – raginimas planuoti veiksmus, siekiant apsaugoti planetą.

Darnaus vystymosi tikslai  suformuluoti tvaraus vystymosi darbotvarkėje (toliau – Darbotvarkė), kurią 2015 m. priėmė Jungtinių Tautų valstybės narės kaip visuotinį raginimą planuoti veiksmus, siekiant panaikinti skurdą, apsaugoti planetą ir užtikrinti, kad iki 2030 m. visi žmonės džiaugtųsi taika ir gerove dabar bei ateityje.

Įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus taikoma nauja ir pagrindinė XXI amžiaus samprata – aplinkos sveikatos darnus vystymasis. Tai būdas pradžioje suvokti globalias pasaulio problemas ir tada jas spręsti. Aplinkos sveikatos darna ir tvarumas susijęs su ekologiška aplinkos plėtra, efektyviu gamtos išteklių naudojimu, miestų plėtros valdymu, nuolatiniu pusiausvyros palaikymu ir naujų sistemų, leidžiančių pagerinti žmogaus būklę bei sukurti lygias galimybes dabartinei ir ateities kartoms, kūrimu.

Darbotvarkę sudaro 17 darnaus vystymosi nepriklausomų, tačiau tarpusavyje susijusių, tikslų rinkinys. Darbotvarkės formavimo tikslas – apibrėžti visų išsivysčiusių ir besivystančių šalių bendras problemas saugant aplinką ir žmogaus sveikatą bei raginti aktualiausias problemas spręsti pasitelkiant pasaulinę partnerystę. Darbotvarkė numato, kad skurdas ir kiti nepritekliai turi būti naikinami remiantis strategijomis, kurių tikslas – gerinti žmogaus sveikatą, švietimą, mažinti nelygybę ir skatinti ekonomikos augimą, spręsti klimato kaitos problemą ir apsaugoti vandenynus bei miškus. Darbotvarkėje numatyti tikslai yra paprasti ir tikslūs, bet labai svarbūs, pradedant skurdo panaikinimu ir baigiant tvarių miestų kūrimu. Kiekviena valstybė nustato sau aktualius tikslus iš įvairių tvaraus vystymosi tikslų sąrašo ir sprendžia juos pritaikydama kitų valstybių gerąją praktiką. Kiekvieno pasaulinės darbotvarkės tikslo įgyvendinimo pagrindas – tvarus vystymasis, nes tvarumas susijęs su žmogaus vystomos veiklos plėtojimo poveikiu aplinkai. Pažymėtina, kad aplinkos sveikatos problemoms išspręsti numatyti 7 darnaus vystymosi tikslai, 19 uždavinių ir 30 rodiklių.

Įgyvendinat visus numatytus tikslus susiduriama su daugybe neįprastų iššūkių, reikalaujančių iš įvairių sričių specialistų, o ypač iš visuomenės sveikatos, naujo sisteminio mąstymo, kada derinama tvarumo ir darnos pusiausvyra ir stiprinama aplinkos sveikatos sistema.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

Nuotraukos