Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 
 

Naujienos

Naujos mokyklos įgijo sveikatą stiprinančios mokyklos ir aktyvios mokyklos statusą

Įkelta 2023-05-24

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo gretas papildė 31 mokykla, dar 17  mokyklų buvo pripažintos aktyviomis mokyklomis. 2023 m. gegužės 15 d. įvyko Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos (toliau – Komisija) posėdis, kurio metu buvo aptarti sveikatos stiprinimo programų ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planų vertinimo rezultatai ir priimtos galutinės išvados.

Komisijos sekretoriatas gavo 79 prašymus iš mokyklų, pageidaujančių tapti sveikatą stiprinančiomis mokyklomis arba būti pripažintomis aktyviomis mokyklomis. Iš 76 mokyklų, pateikusių prašymus, 31 mokykla siekė sveikatą stiprinančios mokyklos statuso, 31 mokykla siekė statuso galiojimo laiko pratęsimo, 17 mokyklų – aktyvios mokyklos statuso pripažinimo, 7 mokyklos siekė iš karto abiejų statusų.

Daugiausia prašymų buvo sulaukta iš Vilniaus miesto, Panevėžio miesto, Kėdainių miesto ir rajono mokyklų.

Skelbiame Komisijos posėdžio protokolo 2023 m. gegužės 15 d. Nr. KP-10 išrašą:

SVARSTYTA. Mokyklų sveikatos stiprinimo programų įvertinimas ir išvadų pristatymas.

NUTARTA. Bendru sutarimu pripažinti 31 šalies mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla ir 31 mokyklai pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką. Pripažintų sveikatą stiprinančiomis mokyklų ir mokyklų, kurių statuso galiojimo laikas pratęstas, sąrašas PRIEDAS Nr. 1.

NUTARTA. Bendru sutarimu pripažinti 17 mokyklų aktyviomis mokyklomis. Pripažintų aktyviomis mokyklų sąrašas PRIEDAS Nr. 2.

Nuotraukos