Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 

Saugaus eismo naujienos

Seminaras „Saugus elgesys eismo aplinkoje“

Įkelta 2020-12-07

Kadangi, šiais metais buvo labai daug norinčių dalyvauti  saugaus eismo seminare „Saugus elgesys eismo aplinkoje“, todėl Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras gruodžio 3-4 d. vėl organizavo nuotolinį 6 val. kvalifikacijos tobulinimo seminarą pradinių klasių mokytojams. Seminaras vyko per „ZOOM“ komunikacijos ir bendradarbiavimo platformą. Šį kartą seminare dalyvavo 52 šalies pedagogai. Seminare buvo aptariama, kaip emocijos veikia vaikų saugumą, kaip vaikams elgtis patekus į stresines situacijas. Lektorės pristatė naujus ugdymo metodus, patrauklias veiklas vaikams. Buvo aptarta, kaip saugumo ugdymo temas integruoti į bendrojo ugdymo dalykus. Seminare dalyviai atliko praktines užduotis.

Seminaro dalyviams buvo išduoti akredituoti pažymėjimai ir išsiųsta dalijamoji metodinė medžiaga.

Nuotraukos