Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 

Saugaus eismo naujienos

6-osios JT pasaulinės saugaus kelių eismo savaitės šūkis −„Gatvės už gyvenimą!

Įkelta 2021-05-17

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC) primena, kad nuo 2007 metų Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja suteikė mandatą Pasaulio sveikatos organizacijai (toliau – PSO) ir JT regionų komisijoms periodiškai planuoti ir skelbti JT Pasaulines saugaus kelių eismo savaites. 2021 metais gegužės 17–23 d. minima 6-oji JT pasaulinė saugaus kelių eismo savaitė, kuriai skiriama kampanija #Love30Jos šūkis „Gatvės už gyvenimą!“ (angl. Streets for Life), siekis – mažinti leidžiamą greitį iki 30 km/val. miesto teritorijų zonose, kur persipina pėsčiųjų ir automobilių eismas. Numatytasis greičio apribojimas reiškia, kad jei nėra kitų eismą reguliuojančių ženklų, leidžiamas maksimalus 30 km/val. greitis šiose gatvėse. Tokios priemonės įgyvendinimas ženkliai pagerins eismo saugą visiems eismo dalyviams, ypač dviratininkams ir pėstiesiems.

Judėjimo apribojimai dėl COVID-19 pandemijos atskleidė, ką miestuose galima pasiekti sumažinus eismo srautus ir greitį. Per šį laikotarpį buvo pastebėta, kad sumažėjo sužalojimų, padaugėjo einančių pėsčiomis ir važiuojančių dviračiu žmonių bei pagerėjo oro kokybė. Siekiant išlaikyti pastebėtus laikinus pokyčius juos galima integruoti į naują į žmones orientuotą politiką, kurioje prioritetas būtų teikiamas miesto gyventojų saugumui ir gerovei.

JT pasaulinės saugaus kelių eismo savaitės metu taip pat siekiama atskleisti daugiau sąsajų tarp greičio apribojimo iki 30 km/val. ir daugelio darnaus vystymosi tikslų, įskaitant sveikatos, švietimo, infrastruktūros, tvarių miestų, klimato kaitos sritis.

Greičio mažinimas mieste yra įtvirtintas Stokholmo deklaracijoje, kurią 2020 metų vasario mėnesį valstybės narės priėmė 3-oje ministrų saugaus kelių eismo konferencijoje Švedijoje (Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja ją patvirtino 2020 metų rugpjūčio mėnesį). Ji įtvirtino vyriausybių pasiryžimą greičio valdymą spręsti kaip pagrindinę kelių eismo saugumo problemą. Raginimas imtis veiksmų dėl greičio ribojimo gatvėse grindžiamas vis didėjančiu miestų, kurie jau nustatė 30 km/val. greičio ribas gatvėse, patirtimi. PSO Europos sveikų miestų tinklas paskelbė pareiškimą, susijusį su Stokholmo deklaracija, kuriame dar labiau raginama taikyti kelių eismo saugos priemones miestuose.

JT pasaulinė saugaus kelių eismo savaitė  ̶  gera proga prisiimti politinius įsipareigojimus nacionaliniu ir vietos lygmeniu, siekiant nustatyti 30 km/val. greičio apribojimus miestų gatvėse, suteikti paramą vietos bendruomenėms įgyvendinant tokias greičio mažinimo priemones, siekiant sukurti saugius, sveikus, ekologiškus ir tinkamus gyventi miestus bei oficialiai pradėti vykdyti 2021–2030 metų Pasaulinės saugaus kelių eismo dekados veiksmų planą, ruošiantis 2022 metų JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimui.

Palaikydami Pasaulinę saugaus kelių eismo savaitę, PSO su partneriais sukūrė interneto svetainę, kurioje pateikiami pranešimai, informacija apie sėkmingai įgyvendintą gerąją praktiką ir kiti įrankių rinkiniai, įskaitant socialinės žiniasklaidos paketą, susietą su kampanija # Love30.

SMLPC specialistai kviečia visus norinčius prisidėti prie šios kampanijos. Keletas rekomendacijų, kaip tai galima padaryti:

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija
Nuotraukos