Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 

Saugaus eismo naujienos

Seminaras „Saugus elgesys eismo aplinkoje“

Įkelta 2022-11-09

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras lapkričio 8-9 dienomis organizavo 6 ak. val. seminarą „Saugus elgesys eismo aplinkoje“. Seminaras buvo skirtas mokytojams, kurie ieško naujų idėjų, kaip ugdyti mokinių saugią elgseną įvairiose gyveniškose situacijose. Seminaras vyko per „ZOOM“ komunikacijos ir bendradarbiavimo platformą. Seminare dalyvavo 32 šalies pedagogai. Seminaro metu buvo aptariama, kaip emocijos veikia vaikų saugumą, kaip vaikams elgtis patekus į stresines situacijas. Kaip padėti vaikui įgyti jo amžių ir patirtį atitinkančius saugaus elgesio kelyje įgūdžius.

Lektorė Sandra Valantiejienė pristatė naujus ugdymo metodus, bei patrauklias veiklas vaikams. Buvo aptarta, kaip sugumo ugdymo temas integruoti į bendrojo ugdymo dalykus. Seminare dalyviai atliko praktines užduotis.

Seminaro dalyviams buvo išduoti akredituoti pažymėjimai ir išsiųsta dalijamoji metodinė medžiaga.

Nuotraukos