Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 

Sveikatos ugdymo naujienos

Patvirtintos naujos sveikatą stiprinančios mokyklos ir aktyvios mokyklos

Įkelta 2022-05-16

2022 m. gegužės 12 d. įvyko Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos (toliau – Komisija) nuotolinis posėdis, kurio metu buvo aptarti sveikatos stiprinimo programų ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planų vertinimo rezultatai ir priimtos galutinės išvados.

Šį pavasarį Komisijos sekretoriatas gavo 59 prašymus iš mokyklų, kurios pageidavo tapti sveikatą stiprinančiomis arba aktyviomis mokyklomis. 2 mokyklos siekė iš karto abiejų statusų. Iš 59 mokyklų, pateikusių prašymus, 46 mokyklos siekė sveikatą stiprinančios mokyklos statuso ir 13 mokyklų – aktyvios mokyklos statuso pripažinimo.

Daugiausia prašymų sulaukta iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių miestų bei Kėdainių rajono. Komisijos sprendimų išvadas ir mokyklų sąrašus rasite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės „Vaikų sveikatos stiprinimas – Sveikatą stiprinanti mokykla  – Sveikatą stipriančių mokyklų renginių archyvas“ skiltyje.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

Nuotraukos