Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 

Sveikatos ugdymo naujienos

Kviečiame į neakivaizdinę jaunųjų biochemikų mokyklą

Įkelta 2023-06-02

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su VU Gyvybės mokslų centru kviečia 10–11 (II–III gimnazinių) klasių mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.

Tai tikslinė mokykla bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie nori pasirinkti biochemiko ar panašios srities specialybę, orientuota į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokyklos bazė –VU Gyvybės mokslų centras.

Jauniesiems biochemikams suteiksime biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, supažindinsime su mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinsime praktinio darbo įgūdžius.

Mokykla dvimetė. Mokomasi pagal programą. Mokymasis susideda iš sesijų. Jų metu dėstomas teorinis kursas, atliekami praktikos darbai (stebėjimai, eksperimentai), organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai. Mokiniai pristato namuose atlik-tas individualias užduotis, parengtus mokslinius, praktinius darbus, jie aptariami. Pandemijos sąly-gomis sesijos vyksta nuotoliniu būdu.

Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos baigimo pažymėjimus.

Mokyklos mokslinė vadovė dr. Jonita Stankevičiūtė, VU Gyvybės mokslų centro Biochemijos insitituto Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.

Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė.

Mokiniai, norintys mokytis mokykloje, iki nurodytos datos turi parengti ir atsiųsti stojamąjį darbą pasirinkta tema.

Būsimieji neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos dalyviai bus pakviesti į įžanginę sesiją (stojamojo darbo tituliniame lape būtina nurodyti tikslius kontaktinius duomenis). Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

Mokykla mokama, kiekvienos sesijos dalyvio mokestis 30 eurų.

Stojamojo darbo užduotys.

Daugiau informacijos apie mokyklą

Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, tel. 8 5 2766775, el. p irena.peciuliene@lmnsc.lt

Nuotraukos