Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 

Sveikuolių sveikuoliai

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ užduočių pavyzdžiai I etapui:
2017 metų spalio mėnesį startuoja Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“.

Konkurso organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras ir savivaldybės.

Konkurso tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, vertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbti komandoje.

Konkurso uždaviniai:

- skleisti sveikos gyvensenos principus mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas, ir bendruomenėse;

- skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą;

- skatinti masišką vaikų ir jaunimo dalyvavimą konkurse.

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų komandos, kurias sudaro 5 mokiniai, 1 mokytojas ir 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis mokykloje, ar kitas medicininį išsilavinimą turintis asmuo.           

Komandos skirstomos į 5 amžiaus grupes:

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų;              

- 1–4 klasių mokinių;           

- 5–6 klasių mokinių;                

- 7–8 klasių mokinių;

- 9–11 (gimnazijų I–III) klasių mokinių.

Mokyklai gali atstovauti po vieną kiekvienos amžiaus grupės komandą.

Konkursas organizuojamas mokyklų, savivaldybių, regionų ir šalies lygmenimis nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2018 m. balandžio 20 d.

Komandų atrinkimas į konkurso I etapą mokyklose vykdomas iki 2017 m. spalio 2 d. Jį organizuoja mokyklų administracija.

Konkurso I etapas vykdomas savivaldybėse nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2017 m. lapkričio 3 d.

Konkurso II etapas vykdomas nuostatų 1 priede nurodytose konkurso organizavimo zonose nuo 2017 m. lapkričio 6 d. iki 2017 m. gruodžio 8 d.

Konkurso III etapas vykdomas 2018 m. balandžio 19–20 d. Konkurso III etapą organizuoja darbo grupė.   

Visų konkurso etapų organizatoriai savo interneto svetainėse turi paskelbti konkurso vietą ir laiką ne vėliau nei prieš 10 dienų iki kiekvieno etapo pradžios; pasibaigus konkursui skelbiami laimėtojų sąrašai; laimėtojus, turinčius teisę dalyvauti kitame konkurso etape, organizatoriai informuoja el. paštu.

Konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ užduočių bankas atnaujinamas naudojant savivaldybių administracijų padalinių ir visuomenės sveikatos biurų iki 2017 m.birželiomėnesio atsiųstus pavyzdžius. Užduočių pavyzdžiai siunčiami el. p.irena.peciuliene@lmnsc.lt.

 


Mokinių, mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ finalinio etapo  vertinimo lentelės.

 Balandžio 28 – 29 d. Trakuose, vyks Mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ finalas.


 

2015–2016 m. mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursą ,,Sveikuolių sveikuoliai“organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija bei joms pavaldžios institucijos: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, taip pat šalies savivaldybės.

Toks respublikinis vaikų, mokinių ir pedagogų konkursas pirmą kartą buvo organizuotas 2002 m. pagal Pedagogų profesinės raidos centro projektą „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“. Konkursas tapo populiarus ir vyko dar ne kartą: 2006 m., 2008–2009 m., 2011–2012 m., 2013–2014 m.

Šis konkursas, prasidėjęs 2015 m. rudenį, buvo vykdomas įgyvendinant Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2015 m. veiksmų plano, patvirtinto 2014 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-485 „Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.3.1 veiklą – Švietimo ir mokslo ministerija 2015–2016 m. vykdo mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursą „Sveikuolių sveikuoliai“.  Konkursu siekiama saugoti, stiprinti ir ugdyti atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, propaguoti vaikų ir mokinių sveiką gyvenseną, diegti sveikos gyvensenos principus kasdienėje veikloje, skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, vertinti savo ir kitų potencialą dirbant komandoje.

 Konkursas organizuojamas mokyklų, savivaldybių, zonų ir šalies lygmenimis. Lėšų konkursui organizuoti skyrė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių administracijos.

Atsižvelgiant į konkurso organizatorių savivaldybėse pageidavimus, iš savivaldybių administracijų padalinių ir visuomenės sveikatos biurų atsiųstų užduočių buvo sukurtas konkurso užduočių bankas. Atrinktų I etapui užduočių banką administravo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Pagal konkurso nuostatus, kiekvieną komandą sudarė 7 dalyviai: 5 vaikai, mokytojas ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis mokykloje.

Komandų atranka pagal 5 amžiaus grupes (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, pradinių klasių mokiniai, 5–6 klasių mokiniai, 7–8 klasių mokiniai ir 9–11 klasių mokiniai) mokyklose vyko iki 2015 m. spalio 19 d. I konkurso etapas 55 šalies savivaldybėse buvo organizuotas nuo 2015 m. nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 16 d. Jame dalyvavo 943 komandos iš 258 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, 555 bendrojo ugdymo  mokyklų ir10 profesinio mokymo centrų.  Iš viso 6621dalyvis (5074 vaikai ir mokiniai, 993 mokytojai, 554 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai) atstovavo 823 įvairaus tipo šalies mokykloms.

Kad patektų į II konkurso etapą, labiausiai konkuruoti reikėjo 39 Kretingos rajono įvairaus amžiaus grupių komandoms iš 27 rajono mokyklų. Gausus būrys – net 36 komandos sveikuolių iš įvairių ugdymo įstaigų – tarpusavyje rungėsi ir Panevėžio rajone. Mažai jiems nusileido Klaipėdos rajono vaikai ir mokiniai, kurie buvo sudarę 35 mokyklų komandas. Į konkursą taip pat gausiai buvo susirinkę kauniečiai (34 komandos), rokiškėnai (33 komandos), Kauno, Mažeikių ir Pakruojo rajonų mokiniai buvo sudarę po 32 komandas. Į konkurso šurmulį daugiausiai mokyklų – 36 – buvo įsukę Panevėžio rajono konkurso organizatoriai, Klaipėdos rajone dalyvavo 35,  Mažeikių rajone – 32 mokyklos.

I etapo konkursą organizavo savivaldybių administracijos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurai ir savivaldybių administracijų švietimo skyriai, švietimo pagalbos tarnybos, savivaldybių gydytojo tarnybos, įvairios vaikų ugdymo įstaigos.

 Konkurso organizatoriai aktyviai bendradarbiavo su konkurso partneriais ir rėmėjais savivaldybėse, tokiais kaip teatru ,,Ikaras“,  Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedra, UAB „Dembavos medelynas“, UAB „Mokslo technologijos“, UAB „Spaudos artelė“. Taip pat prie konkurso organizavimo prisidėjo Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus pareigūnai, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyris, Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka  ir kt.

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras, Pakruojo rajono sporto centras, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras „Sportas visiems“, Kėdainių sporto centras, Šakių rajono jaunimo kūrybos ir sporto centras, Utenos kultūros centras, Kauno moksleivių aplinkotyros centras, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras, Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras ir kt. suteikė sales konkursui, padėjo rengti užduotis bei delegavo darbuotojus vertinti konkurso dalyvių pasirodymų. 

Varžytis I etape komandos rinkosi į specialiai konkursui papuoštas mokyklų sporto, aktų sales,sporto arenas. Komandų nariai stengėsi išsiskirti savo spalvinga apranga, komandai būdingais akcentais: marškinėliais, kepuraitėmis, skarelėmis, logotipais, nešėsi mokyklų vėliavas, plakatus ir t. t.

Renginio pradžiojevykę komandų prisistatymai buvo labai įvairūs ir žaismingi – vienur konkursas prasidėjo bendru dalyvių paradu, kitur buvo dainuojamos sveikatos tematika sukurtos dainos, dalyviai skandavo,grojo gitara, kas vaidino, kas šoko, rodė sukurtus filmukus, deklamavo sveikatos tematikos eilėraščius ir t. t.

Iš rekomenduotų konkursui užduočių pirmoji buvo judėjimo užduotis. Konkurso organizatoriai čia pateikė gausybę variantų, pvz., užduotį „Surink lėkštutes“,kurios metu kiekvienas komandos vaikas turėjo nubėgti paimti po lėkštutę, padėti ją į galą ir grįžti atgal, o paskutinis komandos narys turėjo nubėgti ir paimti visas sudėtas lėkštutes ir parnešti jas komandai, kiti dalyvavo greičio estafetėje, „sodino bulves“, nešė obuolius, nuo starto linijos iki estafetės pabaigos varėsi futbolo kamuolį gyvatėle, traukė virvę, bėgo pūsdami balionus, rideno kamuoliuką beisbolo lazda, perdavė segamą atšvaitą kitam komandos nariui ir t. t.  Kitur  judėjimo užduotis buvo komandinė: susikabinus rankomis ratu tik kojomis reikėjo kuo greičiau nusivaryti kamuolį ir grįžti atgal, neleidžiant kamuoliui išriedėti iš komandos rato vidurio. Dar kiti turėjo ne tik pademonstruoti savo vikrumą, bet ir pamąstyti bei surinkti užšifruotą patarlę.

Sveikos gyvensenos tematika buvo pateikta ir tokių užduočių: raidžių lentelėje surasti paslėptus žodžius, kurių pavadinimai susiję su produktais, galinčiais padėti peršalimo atveju, išrinkti produktus, kurie svarbūs sveikiems dantims, žmogaus kūno trafarete tinkamai sudėlioti žmogaus organus, suklijuoti rankų plovimo seką,teisingai atskirti, ar kalbama apie gripą, ar apie peršalimą, įvardyti 10 žalingų įpročių, kurie kenkia sveikatai, arba kaip reikia tinkamai daryti mankštą.

Komandoms reikėjo pademonstruoti savo žinias apie sveiką mitybą – surasti daržovių ir vaisių pavadinimus, į maisto pasirinkimo piramidę teisingai suklijuoti maisto produktus, sudėlioti dėlionę „Vitaminų sodas“, apvesti paveiksliuke produktus, kurie vaikams suteikia energijos,taip pat mokiniams reikėjo išsiaiškinti, apie kokį aprašytą vaisių kalbama ir kokia jo nauda sveikatai.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos srityje reikėjo paaiškinti jų vartojimo pasekmes ir prevenciją, kurti antireklamą žalingų įpročių prevencijos tema, apibūdinti priklausomybės nuo alkoholio ir narkotikų pagrindinius požymius.

Žinias apie saugų elgesį mokiniai demonstravo spręsdami saugaus eismo testus, dėliodami kelio ženklų dėliones, aptardami, kaip elgtis dirbant su kompiuteriu, atlikdami saugos užduotį „Saugi aplinka virtuvėje“ – kryželiu pažymėdami netinkamus veiksmus, pavaizduotus paveiksle ir kt.

Žinių ir įgūdžių patikrinimas konkurso metu vyko pačiomis įvairiausiomis formomis: vaikai rungėsi atlikdami testus, atsakinėdami į viktorinos klausimus, spėdami mįsles ir spręsdami kryžiažodžius, kurdami ketureilius ir šūkius, gamindami antireklamą, paveikslėliuose ieškodami skirtumų, atlikdami praktines užduotis ir t. t.   

Parodant pirmosios pagalbos žinias, reikėjo pademonstruoti, kaip būtų suteikta pirmoji pagalba draugui netekus sąmonės, jei būtų iškylaujama gamtoje, kitur vienas iš komandos narių turėjo suteikti pirmąją pagalbą imituojantiesiems epilepsijos priepuolį, kraujavimą iš nosies, užspringimą obuoliu, sustabdyti žaizdos kraujavimą.

Komandų kapitonų rungčiai buvo parinktos įvairios užduotys pagal amžiaus grupes: mažiesiems reikėjo pademonstruoti, kaip reikia taisyklingai valytis dantis, vyresniesiems sudėlioti maisto produktus į sveikos mitybos pasirinkimo piramidę, atpažinti įvairias daržoves ir vaisius, iš duotų raidžių sudėlioti vaisiaus, daržovės ir uogos pavadinimus, pamąstyti ir surinkti užšifruotą patarlę, užrištomis akimis paragauti ir atspėti, kokia tai daržovė, taip pat įminti mįsles apie saugų eismą, plakate „Surask pavojų namo statybos aikštelėje“ atrasti kuo daugiau pavaizduotų pavojų, kitiems teko atpažinti žmogaus kūno dalis, spręsti logines užduotis, tokias kaip „Tiesa – netiesa“, „Mitas ar tikrovė“ „Sveika – nesveika“. Kiti turėjo paaiškinti, kaip elgtis tam tikro lūžio atveju ir atlikti praktinę užduotį – sutvarstyti draugui sužalotą ranką.

Konkurse varžėsi visi: ir vaikai, ir suaugusieji –mokytojai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Jie atliko užduotį „Žaizdų tvarstymas“, kurios tikslas buvo kuo greičiau ir teisingiau eilės tvarka sudėti devyniabriaunį (devyniose jo dalyse buvo surašyti tvarstymo veiksmai), kiti turėjo sunumeruoti maisto produktus pagal didėjantį kalorijų kiekį, parašyti KMI formulę ir įvardinti reikšmes, parašyti pagrindinius apsisaugojimo nuo gripo būdus, iš visų abėcėlės raidžių pasistengti sugalvoti žodį, kuris atsakytų į klausimą „Kas yra sveikata?“, užduoties lape surasti pasislėpusius žodžius ir t. t.

Per susidariusias pertraukėles konkurso dalyvius džiugino ugdymo įstaigų, kuriose vyko konkursas, vaikų šokių grupės bei renginio vedėjai, įtraukdami komandas į organizuojamus žaidimus. Kitur, kol buvo sumuojami rezultatai, visi dalyviai kartu mankštinosi grupinėje mankštoje.

Konkurso dalyvius palaikė sirgaliai. Jie išsiskyrė originaliais plakatais ir kita atributika.

Konkurso nugalėtojams ir dalyviams buvo įteikti padėkos raštai, medaliai, diplomai, taurės, įvairios dovanėlės: saugaus eismo knygelės, puodeliai, raktų pakabukai bei tušinukai, vardiniai rašikliai, sportiniai maišeliai ir kelioniniai lietpalčiai, dantų šepetėliai, atšvaitai, kvietimai įsigyti biuro prekių ir kt. Kitur vaikai buvo pamaloninti sveikuoliškais javainiais, vaisių krepšeliais ir saldžiomis dovanomis.

Konkurso dalyviai patyrė daug gerų emocijų, varžymosi azartą ir laimėjimo skonį. Keletas nepasirašytų atsiliepimų apie konkurso I etapą:

 „Nuoširdžiai ačiū. Renginys buvo nuostabus, mokiniams labai patiko, daug išmoko, nors ir nelaimėjom, vis tiek nenusiminėm.“

„Džiaugiamės puikia III vieta – diplomais ir gardžiomis dovanomis.“

„Mes taip džiaugiamės, nes vėl laimėjome prizinę vietą, o dar draugams tiek lauktuvių parvežėme.“

„Džiugu, jog šis konkursas organizuojamas, nes tai – pati puikiausia priemonė ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą“.

Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Navajauskienė išsakė tokias mintis: „Mums labai patiko balionais papuošta arena. Buvo sugalvotos įdomios sportinės rungtys. Savanorės-padėjėjos sugalvojo įdomių žaidimų. Kai kuriuos žaidėme pirmą kartą. Nustebino maišelis ant stalo. Jame radome sveikuoliškų vaišių. Komandos turėjo savo sėdimas vietas, iš kurių galėjo matyti kitų komandų pasirodymus. Vaikai nepavargo, laikas prabėgo labai greitai. Komandos buvo pagerbtos, apdovanotos. Nugalėtojai užlipo net ant pakylų. Ačiū už gerą renginį!“

Pirmą kartą konkurse dalyvavo Pagėgių savivaldybės vaikai. Konkurso neorganizavo Molėtų, Neringos, Trakų, Ukmergės, Zarasų savivaldybės.

II konkurso etapas vyks zonose nuo 2016m. vasario 15 d. iki balandžio 3 d. Jį organizuos Kėdainių r., Klaipėdos r., Rokiškio r. ir Šiaulių miesto savivaldybės.

 

 

Pagal konkurso organizatorių savivaldybėse atsiųstas ataskaitas informaciją parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Dalia Sabaliauskienė

  

Mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ užduočių pavyzdžiai I etapui.
Tarptautinis mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai

2015 spalio mėnesį vėl startuoja mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“.

Respublikinis vaikų, mokinių ir pedagogų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ pirmą kartą buvo organizuotas 2002 metais Pedagogų profesinės raidos centro projekto „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“ rėmuose. Konkursas tapo populiarus ir vyksta jau septintą kartą.

Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC), Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC), savivaldybės. 

Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą, vertinti savo ir kitų potencialą dirbant komandoje.

Konkurso turinys – konkursas vykdomas  etapais nuo 2015 m. spalio 5 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. 

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų komandos, kurias sudaro po 5 mokinius, 1 mokytoją, 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, dirbantį mokykloje (ar kitą medicininį išsilavinimą turintį asmenį).

Parengiamajame etape komandų atrinkimas pagal 5 amžiaus grupes turi įvykti mokyklose iki 2015 m. spalio 19 d.

I etapas vykdomas savivaldybėse nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki 2015 m. gruodžio 16 d.

II etapas vykdomas zonose (1 priedas) nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 2016 m. balandžio 3 d.  

III etapas vykdomas iki 2016 m. balandžio 30 d.

Visų etapų organizatoriai savo interneto svetainėse skelbia Konkurso vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kiekvieno Konkurso etapo pradžios. Pasibaigus Konkursui skelbiami laimėtojų sąrašai, laimėtojus, turinčius teisę dalyvauti kitame etape, organizatoriai informuoja elektroniniu paštu. Apibendrinti konkurso rezultatai pateikiami interneto svetainėse www.lmnsc.lt irwww.smlpc.lt.

Nuotraukos