Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Kviečiame dalyvauti projekte „Sveikata visus metus“

Įkelta 2018-01-17

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras skelbia projektą „Sveikata visus metus“, kuris vyks 2018 m. sausio–gruodžio mėn.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Uždaviniai:

1. Aktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų  bendruomenių narių bendradarbiavimą, jaunimo organizacijų, šeimų, pavienių asmenų įdirbį siekiant tobulinti sveikatos stiprinimo veiklas;

2. Padidinti sveikatos ugdymo veiklų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti  palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų, mokinių gebėjimus;

3. Plėtoti sveikatos stiprinimo veiklas įdomiomis, patraukliomis mokiniams formomis;

4. Pristatyti, viešinti sveikatos ugdymo gerosios praktikos pavyzdžius.

Projekto dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo organizacijos, klubai, būreliai, šeimos.

Projekto organizatoriai kviečia leistis į sveikatos  užduočių kelionę. Kiekvieną mėnesį iki 10 d. skelbiamas vis naujas iššūkis, nauja užduotis.

Sausio mėnesio iššūkis:

„Burnelė – ne šiukšlynas, skrandis – ne sąvartynas“ (sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija).

Komandos pagal pateiktą temą, remdamosi savo patirtimi bei informacija, gauta iš tėvų, mokytojų, kitų šaltinių, įgyvendina kūrybinius iššūkius.

Nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais, organizatorių ir rėmėjų dovanomis, kviečiami dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje organizuojamuose veiklose sveikatos ugdymo temomis.

Papildoma informacija teikiama LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriuje: Irena Pečiulienė, tel. (8 5) 2766775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt

 

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius