Projektų ir renginių skyrius,
renginių poskyris

 
 
 

Naujienos

Paaiškėjo projekto „Augu saugus ir atsakingas 2023“ nugalėtojai

Įkelta 2023-12-21

Baigėsi 2023 m. vasario–lapkričio mėn. vykęs saugaus eismo projektas „Augu saugus ir atsakingas“, kurį organizavo Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra.

Projekto pagrindinis tikslas – ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją, kurti saugesnę aplinką.

Projekto uždaviniai: skatinti mokinių sąmoningumą, atsakingą požiūrį į savo, kaip eismo dalyvio, elgesį ir veiksmus; į saugaus eismo kompetencijos ugdymo procesą įtraukti visus švietimo įstaigos bendruomenės narius: vaikus, pedagogus, tėvus, kitus vaikų artimuosius; skatinti pedagogų iniciatyvumą ir kūrybiškumą, švietėjiška veikla ir pedagoginėmis priemonėmis skleisti gerosios patirties pavyzdžius.

Projekto dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai. Šį kartą įsitraukė daugiau nei 150 komandų iš įvairių šalies regionų: Alytaus, Biržų, Joniškio, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Mažeikių, Panevėžio, Pasvalio, Šalčininkų, Šiaulių, Tauragės, Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų.

Kiekvieną mėnesį buvo skelbiama nauja saugaus eismo užduotis ir laukiama išradingų sprendimų. Komandos kūrė eilėraščius, piešinių albumus, vaizdo siužetus, fotografavo. Darbus komisija vertino už saugaus eismo propagavimo ir įgyvendinimo integralumą, pasirinktas idėjas / veiklos aktualumą, jos įgyvendinimo kūrybiškumą, individualumą, atlikimo kokybę, estetiškumą.

Projekto laimėtojais 1–4 klasių grupėje skelbiami:

1 vieta – Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos komanda.

2 vieta – Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos komanda.

3 vieta – Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos komanda.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėje nugalėtojais pripažinti:

1 vieta – Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ komanda.

2 vieta – Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ komanda.

3 vieta – Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ komanda

I–III vietų laimėtojai bus apdovanoti Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros prizais. Visos komandos gaus dalyvio diplomus.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems šiame projekte, ir tikime, kad patirti įspūdžiai, kūrybinės mintys, atlikti praktiniai darbai, teorinės žinios vaikams buvo svarbios ir reikšmingos pamokos ugdant savo supratimą apie saugų dalyvavimą viešajame eisme. 

Papildoma informacija teikiama Projektų ir renginių skyriuje: Vilius Dinstmanas, tel.: 860579569, el. paštas: vilius.dinstmanas@linesa.lt 

Nuotraukos