Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 

Saugaus eismo naujienos

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras “Formaliojo ir neformaliojo ugdymo darna įgyvendinant žmogaus saugos bendrąją programą“

Įkelta 2014-10-21

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Formaliojo ir neformaliojo ugdymo darna įgyvendinant žmogaus saugos bendrąją programą“. Kviečiame 5-8 klasių mokytojus, bendrojo ugdymo mokyklose dėstančius žmogaus saugą.

Seminarai vyks:

2014 m. spalio 22 d. ir 2014 m. lapkričio 5 d. 10 val. Vilniuje, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius).

Dalyvių registracija pradedama 30 min. iki seminarų pradžios.

Šia programa siekiama aptarti žmogaus saugos ugdymą reglamentuojančius dokumentus,  programos įgyvendinimo modelius, mokinių saugios elgsenos įvairiose aplinkose ugdymo galimybes, padėti jiems planuoti ir tobulinti žmogaus saugos ugdymo turinį, naudotis veiksmingais mokymo metodais ir strategijomis, pasitelkti išteklius iš įvairių ugdymo ir gyvenimo sričių. Ieškosime sprendimų, kaip mokiniams taikyti įgytas žinias ir gebėjimus naujose situacijose mokykloje ir kasdieniame gyvenime.

Seminaro lektoriai:

Irmantas Adomaitis, Margarita Purlienė, Projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ metodininkai.

Gražina Vaivadienė,  pirmos pagalbos mokymo lektorė.

Nijolė Dilevičienė, neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė.

Lina Šembergė, neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė.

Seminaro trukmė 6 ak. val.

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Seminaras nemokamas.

Būtina išankstinė dalyvių registracija pasirenkant renginio dieną ir užpildant registracijos anketą internete .............................................................................................................

Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Seminaro vadovės Indrė Rumbauskaitė (tel. 8 5 276 24 46) ir Irena Kniševskienė (tel. 8 5 276 67 75).

 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius